Posts Categorized: Prostitution

Amerikanska justitieministern fördömer sexköp bland anställda

Den 10 april skriver Washington Post om den amerikanska justitieministern Eric Holders ställningstagande att fördöma handlingen att köpa sex. Realstars välkomnar detta viktigt ställningstagande av justiedepartementet. Det går hand i hand med RealStars arbete inom Business against trafficking, där organisationer tar ett socialt ansvar mot trafficking och sexhandeln. Holder fördömer inte bara sexköp bland personalen… Läs vidare »

Frankrike – ett steg kvar för en sexköpslag

Den 31 mars röstade den franska senaten om en sexköpslag enligt den svenska modellen. Lagförslaget fick dock avslag av Senaten och nu kickas det tillbaka till Nationalförvaltningen för att behandlas. Lagen skulle innebära ett skifte där brottsansvaret läggs på den som köper sex och inte på personen som befinner sig i prostitution. I nuläget är… Läs vidare »

Relstars har läst senaste rapporten över prostitution i Sverige

Nyligen släppte Länsstyrelsen i Stockholm rapporten Prostitutionen i Sverige 2014 – En omfattningskartläggning. Vi har läst den och kan återigen konstatera att prostitution och människohandel går hand i hand och att mer förebyggande och aktivt arbete som motverkar sexköpen också behövs. De kunskapsluckor som lyfts i rapporten är något Realstars välkomnar kartläggningar av i framtida… Läs vidare »

RealStars på konferens om människohandel

Den 23-24 mars deltog RealStars i en konferens om människohandel anordnat av Länsstyrelsen i Stockholm. Dagarna gav oss många intressanta och givande diskussioner kring trafficking med andra frivilligorganisationer men också beslutsfattare. En summering är att det krävs ett samarbete på olika plan, inte minst mellan organisationer och myndigheter för att ge traffickingoffer den hjälp de… Läs vidare »

Mexiko ett av världens värsta länder vad gäller sextrafficking

Under de senaste åren har Mexiko och kriget mot drogkartellerna där hamnat alltmer i fokus, senast genom hur 43 lärarstudenter som protesterade ”försvann” spårlöst från polisens häkte efter att de gripits. Vad som dock är mindre känt, till trots för att problemet är enormt, är hur unga kvinnor och flickor i landet på ett brutalt… Läs vidare »

Nu lanserar vi filmen My First Time

Realsstars vill självklart uppmärksamma att det imorgon är den internationella kvinnodagen. Detta är en dag för att belysa det förtryck och den diskriminering som fortfarande finns runt om i världen, mot just kvinnor och flickor. 8 mars 2015 vill vi uppmärksamma det sexslaveri som miljontals kvinnor och flickor världen utsätts för i prostitution och trafficking… Läs vidare »

Tre frågor till Magnus Rosén under Meg 2015

En annan person som vi stötte ihop med på Marknadschefsdagarna och Meg mässan var Hammerfall basisten Magnus Rosén, där i samband med Friskonomen. Så här svarade han på våra tre frågor: 1. Vad gör dig lycklig? Kärlek, omtanke åt båda hållen, förståelse och respekt för varandra. 2. Vad skulle du göra för att göra världen… Läs vidare »

“Hur kommer det sig att män köper kvinnor?”

Vi har besökt Hvitfeldtska gymnasiet tre gånger den senaste veckan. Tillsammans med totalt 90 18 åringar har vi diskuterat vår tids stora mänskliga slaveri, sexhandeln och den växande prostitutionen i Europa. Vid ett tillfälle diskuterade vi mycket kring lagstiftning, hur det faktiskt går till när en människohandlare lurar och tvingar in kvinnor och barn i… Läs vidare »

Folkfest i Falun under VM– sexhandeln mörk baksida

Igår kväll visade TV 4 nyheterna på den ökade förekomsten av prostitution och sannolik sextrafficking i Falun under folkfesten runt Skid-VM 2015. Polis och myndigheter har försökt att med besöksnäringens och allmänhetens hjälp angripa problemen på ett proaktivt sätt. De får dock ändå kritik av de Socialdemokratiska kvinnorna på orten för att inte ha förberett… Läs vidare »

Frågor till Räddningsmissionen

Göteborgs Räddningsmission uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. De arbetar på en bred bas med visionen att “varje människa har rätt till ett värdigt liv”. Vi ställde några frågor till Räddningsmissionen och här är svaren. Ni inom Räddningsmissionen arbetar för att stödja de personer som utnyttjas… Läs vidare »