Posts Categorized: Prostitution

Mexiko ett av världens värsta länder vad gäller sextrafficking

Under de senaste åren har Mexiko och kriget mot drogkartellerna där hamnat alltmer i fokus, senast genom hur 43 lärarstudenter som protesterade ”försvann” spårlöst från polisens häkte efter att de gripits. Vad som dock är mindre känt, till trots för att problemet är enormt, är hur unga kvinnor och flickor i landet på ett brutalt… Läs vidare »

Nu lanserar vi filmen My First Time

Realsstars vill självklart uppmärksamma att det imorgon är den internationella kvinnodagen. Detta är en dag för att belysa det förtryck och den diskriminering som fortfarande finns runt om i världen, mot just kvinnor och flickor. 8 mars 2015 vill vi uppmärksamma det sexslaveri som miljontals kvinnor och flickor världen utsätts för i prostitution och trafficking… Läs vidare »

Tre frågor till Magnus Rosén under Meg 2015

En annan person som vi stötte ihop med på Marknadschefsdagarna och Meg mässan var Hammerfall basisten Magnus Rosén, där i samband med Friskonomen. Så här svarade han på våra tre frågor: 1. Vad gör dig lycklig? Kärlek, omtanke åt båda hållen, förståelse och respekt för varandra. 2. Vad skulle du göra för att göra världen… Läs vidare »

“Hur kommer det sig att män köper kvinnor?”

Vi har besökt Hvitfeldtska gymnasiet tre gånger den senaste veckan. Tillsammans med totalt 90 18 åringar har vi diskuterat vår tids stora mänskliga slaveri, sexhandeln och den växande prostitutionen i Europa. Vid ett tillfälle diskuterade vi mycket kring lagstiftning, hur det faktiskt går till när en människohandlare lurar och tvingar in kvinnor och barn i… Läs vidare »

Folkfest i Falun under VM– sexhandeln mörk baksida

Igår kväll visade TV 4 nyheterna på den ökade förekomsten av prostitution och sannolik sextrafficking i Falun under folkfesten runt Skid-VM 2015. Polis och myndigheter har försökt att med besöksnäringens och allmänhetens hjälp angripa problemen på ett proaktivt sätt. De får dock ändå kritik av de Socialdemokratiska kvinnorna på orten för att inte ha förberett… Läs vidare »

Frågor till Räddningsmissionen

Göteborgs Räddningsmission uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. De arbetar på en bred bas med visionen att “varje människa har rätt till ett värdigt liv”. Vi ställde några frågor till Räddningsmissionen och här är svaren. Ni inom Räddningsmissionen arbetar för att stödja de personer som utnyttjas… Läs vidare »

Kajsa Wahlberg om sexköpslagens effekt

Med anledning av den RFSU-initierade debatten kring den svenska sexköpslagens effekt mailade vi Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen och nationell rapportör för människohandel. Vi ville höra direkt från henne hur polisen uppfattar sexköpslagens effekter och hur hon ser på det fortsatta arbetet. Vad erfar ni inom polisen och andra myndigheter är de främsta effekterna av… Läs vidare »

SURVIVOR STORIES – Ayesha

NÄR MÄNNISKOR Säg att kvinnor väljer detta liv, kan jag inte låta bli att skratta. Vet de hur många kvinnor som mig som har försökt att fly, men har slagits blodiga när de fångats? FÖR MÄNNEN SOM KÖPER oss, är vi bara kött. För alla andra i samhället, existerar vi helt enkelt inte. Ayesha från… Läs vidare »

SURVIVOR STORIES – Kolab & Phalla

Kolab vet inte vilka hennes riktiga föräldrar är. Hon fick gå i skolan till årskurs 5 men hamnade sedan på grund av fruktansvärda förhållanden i en karaokebar för att där sälja droger och sex. Kolab är född 1991 och och växte upp på en gård i Kambodja. Där behandlades hon som en tjänare och blev… Läs vidare »

Pornografi, prostitution och trafficking

Pornografi konsumeras längre ner i åldrarna och har mer aggressivt innehåll idag än tidigare. England har reagerat med en ny lag. RealStars undrar över pornografins samband med prostitution och trafficking? Pornografi är inget man pratar om men syns som annonser så fort vi sätter på datorn. Pornografi idag ser annorlunda ut än den pornografi som… Läs vidare »