FAQ

1 Vad gör Realstars?

RealStars är en ideell organisation som verkar för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar sitt arbete på FN:s barnkonvention och den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. RealStars arbetar inom Sverige och EU genom kampanjer och kunskapsspridning för att påskynda ett förebyggande arbete för att utrota trafficking. Målet är en skärpt lagstiftning liknande den svenska sexköpslagen som är ett effektivt verktyg för att motverka efterfrågan.

Victor Hugo lär ha sagt att nästan ingenting kan stoppa en idé vars tid har kommit. Låt oss berätta varför Fair Sex tid är nu.

2. Vad innebär Fair Sex?

Alla människor är lika mycket värda och alla har vi rätt till frihet. Självklart, tycker du. Ändå utnyttjas många, främst kvinnor och barn idag inom trafficking för prostitution. RealStars tar ställning för Fair Sex. Med Fair Sex menar vi att sex skall ske på lika villkor och med ömsesidighet och respekt. I övrigt har vi inga andra åsikter om sex i sig.

Fair Sex kan inte köpas, bytas eller säljas. Sextrafficking är motsatsen till Fair Sex och ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Genom Fair Sex vill vi vara en positiv motkraft!

3. Realstars ”Fashion for Fair Sex

RealStars vision är enkel: alla kan göra en handling mot trafficking.  Vi har  webbkampanjer och aktiviteter där alla kan ta ställning för Fair Sex. Genom Fair Sex produkter når vi ut ännu bredare med vårt budskap. Idag  säljer Realstars T-shirts, armband  och konst till förmån för arbetet mot trafficking.  Som konsument blir du en riktig stjärna, en förändringsagent som tar ställning för Fair Sex och bidrar till att ta aktiv del av och finansiera våra kampanjer mot trafficking.

4. Vad är Business Against Trafficking?

Initiativet Business Against trafficking innebär att företag får stöd och kunskap för att integrera traffickingfrågan i det övergripande CSR-arbetet. 2013 inledde RealStars ett samarbete med Marknadscheferna och Caroline af Ugglas. Sedan dess har det dragits igång flera intressanta initiativ med syfte att öka kunskap och utbyta erfarenheter hur företag kan arbeta mot trafficking.

5. Vart går pengarna?

Alla pengar som RealStars vi får in från insamling och försäljning går oavkortat till organisationens arbete med att sprida kunskap, driva opinion och skapa förändring. Det innebär att du som köper en produkt av RealStars eller på annat sätt stödjer vårt arbete bidrar till att vi kan nå ännu längre att förebyggande arbeta för att färre köper sex, fler står upp för Fair Sex, och att viktigast av allt – att fler europeiska länder instiftar en sexköpslag. Genom att bära våra plagg visar du också att du står upp för mänskliga rättigheter och en värld där Fair Sex ska vara norm för alla!

Vi som jobbar på RealStars verkar för transparens. Via webben informerar vi om hur verksamheten sköts.

6. Mission

RealStars mål är kanalisera en stor opinion för att sätta frågor kring sex trafficking och frihet högre på dagordningen i EU och bland andra samhällsaktörer och tillsammans skapa positiva förändringar för såväl kvinnor som män.

7. Vår agenda för ett slut på trafficking

Pragmatisk forskning visar att sex trafficking förekommer som mest där det finns folk som vill ”köpa sex” från prostituerade. Exploateringen fortsätter att växa eftersom den är väldigt lönsam och risken för att åka fast är alldeles för låg.

RealStars vill se konkreta förändringar som drastiskt bidrar till att minska sex trafficking och bidrar till ett bättre samhälle för alla. Vår agenda är därför att pusha för åtgärder som stör och motverkar efterfrågan eftersom prostitution är den enskilt största orsaken till sex trafficking. De skyldiga ska ställas till svars för den sexuella exploateringen. Detta kommer också att undergräva lönsamheten av sex trafficking. Därför arbetar vi för att sprida den svenska sexköpslagen som visat sig vara ett effektivt verktyg för att bekämpa prostitution och trafficking och sätter fokus på köparens ansvar för exploateringen.

8. Hur du bidrar till frihet och Fair Sex?

I kampanjer på webben och på publika platser där kampanjen syns för en bred allmänhet. Genom olika samarbeten med olika partners blir vi en starkare röst.

Bli medlem i Realstars och var med och påverka.

Vi ska tillsammans visa att det finns en stark opinion i frågan och RealStars erbjuder ett nytt och roligare sätt att göra det på.

Att vara många som tar ställning på ett enkelt och konkret sätt är vad som behövs för att ta sig an stora utmaningar och komma i mål.

9. Vår inspiration?

RealStars har sina rötter i Sverige. Vi är starkt präglade av ett humanistiskt synsätt och vår strävan att förbättra samhället.

Vi ser positivt på den svenska sexköplagen, som nu funnits i femton år, eftersom den visat sig angripa både efterfrågan och lönsamheten. Lagen sätter fokus på den som köper och inte den som utnyttjas i prostitution.  Lagen visar en strävan att ta vårt samhälle framåt. Vi driver kampanjer för att andra länder följer det svenska exemplet. För sex utan respekt och genom våld eller tvång är inte värdigt någon människa i någon nation.

10. Varför fokuserar RealStars främst på Europa och sexköpslagen?

Problemet är globalt, men Europa är den del av världen med flest antal sexslavar per invånare. Hur har det blivit så?

I flera europeiska länder är det tillåtet att ”köpa sex”. I dessa länder är prostitutionen mest utbredd och socialt accepterad. Där återfinns också flest offer för sextrafficking och sexuell exploatering. Att det är lagligt att ”köpa sex” gör dessa länder till attraktiva marknader för människohandlare och hallickar. Många av de kvinnor och barn som fallit offer för människohandel finns på de tusentals lagliga bordellerna. Utan en sexköpslag som gör den möjligt för polisen att ingripa mot ”sexköpen” blir det svårare att stoppa handeln och uppdaga fall om människohandel.

All prostitution innebär någon form av tvång. En ”sexköpare” kan omöjligen avgöra om personen som befinner sig i prostitution är offer för trafficking eller inte.

Vi arbetar på bred front för att minska efterfrågan och låta ”sexköparna” ta ansvar för sina handlingar genom att ”sexköp” blir kriminaliserat.

Se vår kampanj. For Fair Sex: https://realstars.eu/for-fair-sex/