Varför finns trafficking?

Trafficking är den andra största organiserade brottsligheten efter narkotika. Det är också den brottslighet som ökar snabbast. Hur är det möjligt? Det finns några avgörande anledningar till att trafficking existerar. Den enskilt största orsaken är efterfrågan.

”Sexköparens ansvar” i att trafficking existerar

Efterfrågan på prostituerade utgör grunden till att sextrafficking existerar. Efterfrågan utgörs av alla de som har ”köpt” eller kan tänka sig att betala för en annan människas kropp. Precis som alla andra marknader styrs utbudet av efterfrågan. ”Sexköparen” bär alltså ett stort ansvar för att sexhandeln kan pågå. Ju fler som är villiga att ”köpa sex”, desto fler som prostitueras behövs för att tillfredsställa efterfrågan. Det här leder direkt till att fler kvinnor och barn riskerar att luras in i ett liv av sexslaveri.

Holland och Tyskland är exempel på länder i Europa med ett liberalt synsätt på ”sexköp”. Där är ”sexköp” normaliserat vilket leder till att fler ”köper sex”. Människohandlare älskar dessa länder. De utgör attraktiva destinationsländer för de som vill tjäna pengar på sexhandeln. Det finns faktiskt en direkt koppling mellan lagstiftning och sextrafficking – i de länder som det är tillåtet med ”sexköp”, återfinns också allra flesta sexslavar.

Extrem lönsamhet och låg risk att åka fast

Sextrafficking är en extremt lönsam industri. Till skillnad från en påse kokain kan en människa säljas om och om igen, upp till tio gånger på ett dygn. Priset på en människokropp kan pressas åt båda håll, det kan antingen göras billigt eller väldigt dyrt, beroende på rådande förhållanden. Människohandel innebär också en extremt låg risk att åka fast (endast en procent av alla fall av människohandel leder till åtal). Hålrum i lagstiftningar, bristande resurser och korruption är bidragande faktorer till att människohandelsfall är svåra att uppdaga och sätta dit.

Exploatering av fattigdom och utsatthet

Det råder ojämlika förhållanden i världen, där vissa områden och människor lever i samhällen som erbjuder få framtidsutsikter. Det här gör dem till lätta offer för människohandlare, som använder deras hopp och drömmar om ett bättre liv som lockbete. Det är alltså inte fattigdomen i sig som är orsaken till att människor traffickeras, utan att det finns människohandlare, hallickar och klubbägare som är beredda att utnyttja och exploatera denna utsatthet i syfte att tjäna pengar.