Realstars integritetspolicy

Den här policyn gäller för Realstars kommunikation, inklusive nyhetsbrev; om hur vi behandlar uppgifter, för vilka ändamål, dina rättigheter – och hur du kan kontakta oss om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter. Behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s General Data Protection Policy .

Vilka personuppgifter samlar vi in, hur gör vi det och till vilket ändamål?

  1. Kontaktuppgifter: Namn och e-postadress. Denna information delar du med oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och när vi gör namninsamlingar för vårt påverkansarbete, eller skickar ut information om vårt arbete till relevanta yrkespersoner. Vi använder det för att skicka ut vårt nyhetsbrev eller andra utskick, som innehåller våra artiklar och aktiviteter som vi arrangerar, eller andra uppmaningar och erbjudanden.
  2. Tekniska uppgifter: Mailchimp använder beacons, vilket är information från användare när de öppnar sin e-post, såsom IP-adresser och webbläsare. Realstars använder inte individuella IP-adresser, utan bara generell statistik för att analysera räckvidden på nyhetsbreven. Läs mer här.

Hur behandlar och skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Det inkluderar både tekniska verktyg och en intern dataskyddspolicy som reglerar de skyldigheter vi har som anställda. Informationen delas endast med de som följer vår policy och som behöver tillgång till dessa uppgifter.

För att vår hemsida och nyhetsbrev ska fungera behöver vi anlita en nyhetsbrevstjänst som får tillgång till de personuppgifter som du delat med dig av till oss. För detta använder vi tjänsten Mailchimp. Via Mailchimp samlar vi in e-postadresser, och även i vissa fall namn (detta är en frivillig uppgift som du som prenumerant kan välja att fylla i). Du är fri att använda vilket namn du vill.  Vi har även samlat in namn vid utåtriktade aktiviteter och namninsamlingar.

Hur dina uppgifter används regleras genom ett avtal med vår leverantör, där vi fastställer vilka personuppgifter som behandlas, och hur de skyddas enligt lagen. Om lagen så kräver kan vi dela dina uppgifter med statliga myndigheter, såsom polis.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

RealStars kan komma att samla in dina personuppgifter:

  • När du blir månadsgivare eller ger en engångsgåva till RealStars
  • När du deltar i kampanjer, skriver under ett upprop eller annan typ en namninsamling, eller anmäler dig till och/eller lämnar personuppgifter vid ett event som anordnas av RealStars
  • När du anmäler dig till RealStars nyhetsbrev
  • När du blir medlem i RealStars
  • När du beställer material från RealStars
  • När du engagerar dig som frivillig
  • När du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller i sociala medier
  • När du på annat sätt stödjer eller är samarbetspartner med RealStars

Även för vår dagliga verksamhet kan personuppgifter behöva behandlas, t.ex. om vi behöver kontakta dig som är expert eller befattningshavare inom vårt verksamhetsområde eller om du deltar i vår verksamhet i din yrkesroll på annat sätt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar kontaktuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte. Mailchimp sparar tekniska uppgifter enligt deras policy, läs mer här.

Om du vill avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev så tar vi bort dina uppgifter helt.

Vår lagliga grund för att behandla era personuppgifter:

För nuvarande prenumeranter av nyhetsbrev gäller intresseavvägning, eftersom vikten av dela information och nyheter och göra den tillgänglig för prenumeranterna överväger riskerna för de insamlade personuppgifter.

För nya prenumeranter av nyhetsbrev som skrivit upp sig fr.o.m. 2018-05-20 Samtycke.

För personer relevanta för vår verksamhet i sin yrkesroll, volontärer samt medlemmar gäller allmänintresse, vilket betyder att vi gjort en intresseavvägning att uppgiftsbehandlingen är nödvändig för vår verksamhet.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Realstars organisationsnummer 802450-8551
Adress: Södra Larmgatan 6
S- 411 16 Göteborg

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att begränsa hur dina uppgifter används. Du kan ändra, radera, begära rättelse på hur de används och förs vidare (Rätt till dataportabilitet).

Det finns en detaljerad förklaring om detta hos Datainspektionen.

Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kontakt:

Om du har frågor kan du kontakta oss på info@realstars.eu

Du kan också skicka brev till oss:

RealStars

Södra Larmgatan 6
S- 411 16 Göteborg

Integritetspolicyn kan ändras framöver och uppdateras på hemsidan och du som prenumererar på nyhetsbrevet får då en uppdatering via din e-postadress.