Bli en Fair Sex-skola

Fair Sex-skolor blir ett nytt sätt för skolor att garantera att de i ord och handling väver in Fair Sex – sex på lika villkor och motsatserna prostitution, övergrepp och trafficking – i sitt värdegrundsarbete.

Konceptet bygger på att skolan ser över var de står idag, och går vidare med utbildning av lärare, anordnar temadagar och säkrar att de i undervisning integrerar Fair Sex-temat; normer, gråzoner, sex och samlevnad och jämställdhet. Förutom Fair Sex-processen fortsätter vi med workshops, skapande och engagerar elever att göra skillnad i skolan och i samhället. För information om metoder och verktyg kan du ladda ner Infofolder Fair Sex-skola.

Idag är internet en viktig del av ungdomars vardag och en viktig del av projektet blir att skapa Fair Sex-agenter på nätet. Genom idéer från webbspelet Fair Sex: Nätverket vill vi utveckla ett Fair Sex-agentkoncept för att synas och vara aktiva på communities och relevanta webbsidor för att förebygga sexrelaterade övergrepp.

Metoo-kampanjen har satt igång en stark kraft i samhället där vi nu alla tvingas ta tag i dessa frågor på riktigt och många skolor ser nu över hur de kan lära elever att respektera varandras gränser. Att vi nu också får en samtyckeslag är ytterligare ett positivt tecken i tiden och vi skapar nu tillsammans en samtyckeskultur.

Vill du att RealStars besöker din skola eller har du frågor om hur webbspelet Fair Sex: Nätverket kan användas i undervisningen? Tveka inte att kontakta oss på: bokaskola@realstars.eu.