Om RealStars

RealStars Ideell Förening Sverige är en oberoende  ideell organisation som grundades 2010 av Malin Roux Johansson med syfte att verka för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar förebyggande både nationellt och inom EU. Vi fokuserar på att eliminera den efterfrågan som driver människohandeln och verkar för spridning av den svenska sexköpslagen.

RealStars bedriver preventivt arbete på tre nivåer:

1. EU-nivå för att fler länder ska införa lagstiftning mot sexköp

2. Företagsnivå med syfte att traffickingfrågor blir en del av företagens sociala ansvar

3. Individnivå för att stärka värderingar för Fair Sex i samhället. Arbetet sker genom kampanjer och samarbeten med unga och i gymnasieskolor

Vi har utvecklat en rad verktyg och metodik kring processledning anpassas till olika verksamheter och målgrupper. Vi genomför utbildningar, workshops och bidrar till kunskapsuppbyggnad genom exempelvis nya rapporter, lägesbeskrivningar och granskningar.

  • RealStars – står för att alla människor är lika mycket värda och alla har rätt till frihet. Alla människor är stjärnor.
  • RealStars tar ställning för Fair Sex – att sex på lika villkor och med respekt, utan våld eller tvång ska gälla alla.

Mission och luckor i traffickingkedjan

Målet är att göra skillnad genom att vara en positiv kraft och bidra till en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars inspireras av den så kallade svenska modellen där sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att motverka trafficking och främja jämställdhet.

För att illustrera arbetat visas en modell av traffickingkedjan; rekrytering, transport och exploatering. Mycket fokus ligger idag på de två första faserna medan få aktörer jobbar för att stoppa sexuell exploatering. Där behövs både insatser för att identifiera offer men framförallt insatser mot efterfrågan som är roten till exploateringen. Prostitutionen är den avgörande orsaken till att människohandel för sexuella ändamål existerar. Om köparen kriminaliseras begränsas även efterfrågan och därmed sexuell exploatering på ett naturligt sätt. Fair Sex ska gälla alla.

Modell

 

Samverkan i nätverk och plattformar

RealStars medverkar i EU kommissionens plattform mot människohandel i Bryssel för civilsamhället som lanserades i maj 2013 med syfte att involvera ideella organisationer i uppdraget att utrota trafficking. RealStars samverkar med en rad organisationer i plattformen och inom EU och ställer oss bakom Brussel Call for a Europe free from prostitution.

RealStars samverkar med svenska organisationer i initiativet ”Plattformen Civila Sverige mot människohandel” där ett mål är att förbättra samordningen av insatser för de som är utsatta för människohandel.

RealStars samverkar med svenska organisationer för att verka för en hållbar turism och är därmed en av organisationerna i nätverket Schyst resande.  

RealStars samarbetar med en rad företag och har initierat Hotels Against trafficking och Business Against trafficking.

RealStars är en del av nätverket för Anna Lindh-stiftelsen (ALF), en mellanstatlig institution med syfte att föra samman det civila samhället och befolkningen över Europa-Medelhavsregionen.

Om grundarna

RealStars Ideell Förening Sverige huvudgrundare är Malin Roux Johansson och Emmanuel Chatel Roux medgrundare. Tillsammans har vi erfarenheter från både näringsliv och internationella organisationer.

Vi vill göra något mycket meningsfullt av det vi har lärt oss i livet. Resultatet blev RealStars – en idé som bringar in liv, ljus och framtidstro i en så viktig fråga.

Malin har bakgrund inom näringsliv, idéburen sektor och har under flera år arbetat som konsult inom CSR-konsult och utvärdering (tidigare anställd i organisationer som Greenpeace och Amnesty och uppdrag för t ex. Rättvisemärkt, Röda Korset och WWF).

Idén till RealStars växte fram efter att Malin 2008 genomfört uppdrag för World Childhood Foundation. Hon såg att få aktörer arbetar för att minska efterfrågan som är orsaken till exploateringen. Tillsammans med Emmanuel Roux utvecklades idén om Fair Sex och kampanjer för att göra det enkelt för alla att var med och göra skillnad.

Styrelse Realstars Sverige

Ordförande: Vanessa Corneliusson, redovisningskonsult Eutopia Redovisningsbyrå AB

Ledamöter:

Torbjörn Johansson – lärare Angeredsgymnasiet

Malin Ekelund – kommunikatör, ledarskap- och fundraisingkonsult, InMarketing AB

Simone Hellrand, studerande ett masterprogrammet Statsvetenskap: Global Politik vid Malmö universitet

Tobias Rasberg, jurist på Audent Juristbyrå

Magdalena Sundqvist, Planeringsledare på Enheten för Utredning och Skoljuridik inom Göteborgs stad samt ledamot i Kungsbackas kommunfullmäktige för socialdemokraterna

Per-Anders Sunesson, Biträdande generaldirektör på Socialdepartementet och tidigare Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel.

Valberedning
Lisa Lindén
Joakim Eklund

Revisor
Björn Thunholm, Adact

 

Vi som jobbar på RealStars

Malin Roux Johansson, Generalsekreteraremalin@realstars.eu
Mobil +46 70 747 41 87

Åsa Helg, Processledare projektet ”Växtkraft Thai”, asa@realstars.eu

Mojsan Kosieradzki, Processledare projektet ”Växtkraft Thai”, mojsan@realstars.eu

Clara Höglund, Regional samordnare, Processledare projektet ”Växtkraft Thai” och kommunikation sociala medier. clara@realstars.eu

Lovisa Damström, Processledare projektet ”Växtkraft Thai” och kommunikation sociala medier. lovisa@realstars.eu

 

RealStars ideell förening Stockholm

RealStars Stockholm registrerades den 24 mars 2017.

Ordförande: Juni Livion, Ordförande. Målsägandebiträde på Brottsbyrån

Ledamöter:

Delphine Cartier, Vice ordförande. Sexrådgivare specialiserad på sexuellt våld, människohandel för sexuell exploatering och prostitution.

Malin Roux Johansson, kassör och grundare av RealStars

Lova Unge, ledamot. Advokat till vardags.

Daria Spitza, ledamot. Student i medie- och kommunikationsvetenskap.

Christine von Sydow, ledamot. Konsult affärsnära hållbarhet och hållbarhetskommunikation

Revisorer
Magdalena Andersson, föreningsrevisor
Björn Thunholm, auktoriserad föreningsrevisor

Advisory Board
Organisationen har advisors med olika kompetenser i en Advisory Board som är verksamma i olika branscher. Vi är tacksamma för att att de vid behov är  bollplank i olika frågor och projekt som RealStars driver.

Ninna Mörner, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning
Thomas Ahlstrand, Åklagarmyndigheten/Internationella Åklagarkammaren
Parul Sharma, Academy for Human Rights in Business

Stadgar

Finansiering 

RealStars verksamhet utvecklas genom grundarna samt genom företag och personer som stödjer utvecklingen av organisationen. RealStars har haft stöd från, eller har fått stöd från följande finansiärer; Ungdomsstyrelsen/MUCF, Västra Götalandsregionen, Allmänna Arvsfonden, Vinnova, Jämställdhetsmyndigheten och Business Region Göteborg.

RealStars har även verksamhetsstöd från Göteborgs stad.

RealStars ideella förening välkomnar och är beroende av gåvor och stöd för att bedriva verksamheten. Ett bidrag kan få avgörande betydelse för långsiktig uthållighet i vårt viktiga arbete för att motverka människohandel.

RealStars avser sälja produkter som bidrar till finansiering av verksamheten. Vi säljer bland annat T-shirts, tygväskor och armband.

Läs vår Årsberättelse för 2011

Läs vår Årsberättelse för 2012

Läs vår Årsberättelse för 2013

Läs vår Årsberättelse för 2014

Läs vår Årsberättelse för 2015

Läs vår Årsberättelse för 2016

Läs vår Årsberättelse för 2017

Läs vår Årsberättelse för 2018

Läs vår Årsberättelse för 2019

Läs vår Årsberättelse för 2020.

Ge en gåva
Bidra till en bättre värld och stöd arbetet för att få slut på sextrafficking i Sverige och Europa
Bankgiro: 754-0578  Swish: 123 337 2927
Märk ”Gåva till RealStars”. Stödet går till aktiviteter för att motverka efterfrågan, förhindra övergrepp och övrigt förebyggande arbete som att skapa opinion, påverkan & kunskapsspridning för Fair Sex och mot trafficking.

RealStars utvecklas med hjälp av ideellt arbete & volontärer. Är du intresserad kontakta oss. Tack till alla som hjälper till!

RealStars integritetspolicy

RealStars värnar om din integritet. I vår Integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka ändamål, dina rättigheter – och hur du kan kontakta oss om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter. Behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s General Data Protection Policy.