Om Realstars

RealStars Ideell Förening Sverige är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 av Malin Roux Johansson med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode. För att stoppa trafficking  fokuserar vi på efterfrågan – utnyttjandets motor och verkar för en sexköpslag inom EU.

  • RealStars – står för att alla människor är lika mycket värda och alla har rätt till frihet. Alla människor är stjärnor.
  • RealStars tar ställning för Fair Sex- att sex på lika villkor och med respekt, utan våld eller tvång ska gälla alla
  • Realstars arbetar på tre nivåer.  1) Påverkar samhället och verkar för att EU ska införa lagstiftning mot sexköp 2) Samarbetar med företag för att integrera traffickingfrågor i det sociala ansvaret  samt 3) Engagerar och stärker värderingar för Fair Sex hos individer genom kampanjer och skolsamarbeten
  • RealStars har som mål att lansera produkter för Fair Sex genom att ingå samarbeten med andra varumärken och kedjor, och sedan 2013 har vi samarbete med Marknadscheferna och Caroline af Ugglas för att engagera företag i Business Against Trafficking, där de till exempel kan köpa Caroline af Ugglas tavla till förmån för arbetet mot trafficking.RealStars har initierat Fashion for Fair Sex vars syfte är att konsumenter ska kunna bidra till Fair Sex och frihet genom att köpa Fair Sex-plagg och accessoarer. Under 2011 tog den svenska designern Johanna Brag fram ett mönster för tights och leggings som visades på Röhsskas butik och Showroom. Vi har tidigare samarbetat med Teeeshirt,  Junkyard har tagit fram en unik Fair Sex-kollektion med klänning, tights, linne och t-shirts. Se mer på vår webshop och på Junkyards hemsida.Vi söker alltid nya kreativa samarbetspartners för Fashion for Fair Sex! Kontakta malin@realstars.eu.

Mission

Målet är att göra skillnad genom att vara en positiv kraft och bidra till en bättre värld och ett Europa fritt från sextrafficking. RealStars inpireras av den så kallade svenska modellen som innebär att myndigheter motverkar efterfrågan och där sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att motverka trafficking och främja jämställdhet.

ModellFör att illustrera RealStars arbete har vi tagit fram en modell som visar traffickingkedjan; rekrytering, transport och exploatering. Mycket fokus ligger på de två första faserna och alltför få aktörer jobbar för att stoppa det där det verkligen sker – i exploateringen. Att minska efterfrågan och att låta sexköparen ta ansvar för sina handlingar är det sätt som vi anser att man ska angripa problemet på och som vi aktivt jobbar för. Prostitution leder till ökad trafficking. Om köparen kriminaliseras begränsas även efterfrågan på ett naturligt sätt, vilket blir ett effektivt sätt att förebygga trafficking och skydda offren. Fair Sex ska gälla alla.

Samarbete med företag

Genom stöd, tid och rådgivning från företag och organisationer utvecklas RealStars. Särskilt stort tack till And now for, A-ramar, Arkitektkopia, Bloggbyrån, BRAGdesignhouse, DamnGoodAgency, Elanders, Fotograf Anna Sigvardsson, Göteborgstryckeriet, Hey it´s Enrico Pallazzo, Imaginara, Kreab Gavin Anderson, Lindex, Macforum, Marknadscheferna, MAQS Law Firm Advokatbyrå, Novappeal, Paradigm Strategic Communicatin, Raglady by Tara, Röhsska museet och Världskulturmuseet och Webbverkstan.

Realstars står bakom initiativet Business Against Trafficking där Maknadscheferna har initierat ett CSR-projekt och där Caroline af Ugglas som stödjer arbetet med en exklusiv tavla som företag kan köpa för stöd till arbetet mot trafficking i Europa 2016 startade vi kampanjen CSR mot sexköp för att företag ska ta ställning mot sexköp och införa sådan policy.

Företag kan bli RealStarsvänner och förenar företagsamhet med ett samhällsansvar i en högaktuell fråga.  Läs mer här.  Realstars står bakom kvalitetsmärkningen Hotels Against Trafficking.

Realstars integritetspolicy

RealStars värnar om din integritet. I vår Integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka ändamål, dina rättigheter – och hur du kan kontakta oss om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter. Behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s General Data Protection Policy.

Samverkan i nätverk och plattformar

RealStars medverkar i EU kommissionens plattform mot människohandel i Bryssel för civilsamhället, som lanserades i maj 2013 med syfte att involvera ideella organisationer i uppdraget att utrota trafficking (två plattformsmöten per år). Realstars samverkar med en rad organisationer i plattformen och inom EU.

RealStars samverkar med svenska organisationer i initiativet ”Plattformen Civila Sverige mot människohandel” där ett mål är att förbättra samordningen av insatser för de som är utsatta för människohandel.

RealStars samverkar med svenska organisationer för att verka för en hållbar turism och är därmed en av organisationerna i nätverket Schyst resande.  

Realstars är en del av nätverket för Anna Lindh-stiftelsen (ALF), en mellanstatlig institution med syfte att föra samman det civila samhället och befolkningen över Europa-Medelhavsregionen för att främja förtroende och ömsesidig förståelse.

Om grundarna

RealStars Ideell Förening Sverige huvudgrundare är Malin Roux Johansson och Emmanuel Roux medgrundare.

Tillsammans har vi erfarenheter från både näringsliv och internationella organisationer.

Vi vill göra något mycket meningsfullt av det vi har lärt oss i livet. Resultatet blev RealStars – en idé som bringar in liv, ljus och framtidstro i en så viktig fråga.

Malin Roux Johansson: Bakgrund inom näringsliv och idéburen sektor och har senaste åren arbetat som samhällsentreprenör och CSR-konsult. Malin har varit anställd på Greenpeace och Amnesty och arbetat för organisationer som WWF, Childhood, Röda Korset och Rättvisemärkt samt starka varumärken i näringslivet.

Malins intresse för trafficking och människohandel väcktes 2008, under ett uppdrag för World Childhood Foundation, där hon såg att få aktörer arbetar för att minska efterfrågan på sexuella tjänster. Här väcktes idén om att dra nytta av att Sverige tagit stora steg framåt genom en sexköpslag som minskar efterfrågan. Tillsammans med Emmanuel Roux utvecklades idén om Fair Sex och kampanjer för att göra det enkelt för alla att var med och göra skillnad.

Emmanuel Roux: marknadsförare och affärsutvecklare.

Styrelse

Ordförande: Vanessa Corneliusson, BA (Hons.) Law with Politics samt BA Business Administration
Ledamöter:

Torbjörn Johansson, lärare

Anders Eklind, Art Director

Zandra Jönsson, Hållbarhetschef

Malin Ekelund, ledarskap, kommunikation

Ida Lindgren, Managementkonsult (Suppleant)

Joakim Eklund, Senior Storyteller (Suppleant)

Valberedning

Carolina Högberg och Susann Dutt

Revisor
Björn Thunholm, Adact

Advisory Board
Organisationen har advisors med olika kompetenser i en Advisory Board som är verksamma i olika branscher. Vi är tacksamma för att att de vid behov är  bollplank i olika frågor och projekt som RealStars driver.

Bert-Ola Bergstrand, bl a  Social Capital Forum
Sasja Beslik, ansvarsfulla investeringar, Nordea Asset Management
Ninna Mörner, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning
Annika Axelsson, Dem Collective
Thomas Ahlstrand, Åklagarmyndigheten/Internationella Åklagarkammaren
Parul Sharma, Academy for Human Rights in Business (del av CSR Sweden)
Tord Carnlöf, Svensk Destinationsutveckling

Stadgar

Finansiering 
RealStars verksamhet utvecklas genom grundarna samt genom företag och personer som stödjer utvecklingen av organisationen. Realstars har haft stöd från, eller har fått stöd från följande finansiärer; Ungdomsstyrelsen/MUCF, Västra Götalandsregionen,  Allmänna Arvsfonden, Vinnova och Business Region Göteborg och BRG.

Realstars har idag stöd från Allmänna Arvsfonden för vårt projekt och verksamhet i skolor. Vi har bland annat fått stöd för att ta fram ett interaktivt läromedel (spel) för gymnasieskolor samt engagerar unga som deltar i olika former av skapande för Fair Sex och mot trafficking, Creativity For Fair Sex samt skapar Fair Sex skolor sedan 2016.

RealStars ideella förening välkomnar och är beroende av gåvor och stöd för att bedriva verksamheten mot trafficking. Ett bidrag kan få avgörande betydelse för långsiktig uthållighet i vårt viktiga arbete för att motverka människohandel.

RealStars avser sälja produkter som bidrar till finansiering av den ideella föreningen. Vi säljer bland annat T-shirts.

Läs vår Årsberättelse för 2011

Läs vår Årsberättelse för 2012

Läs vår Årsberättelse för 2013

Läs vår Årsberättelse för 2014

Läs vår Årsberättelse för 2015

Läs vår Årsberättelse för 2016

Ge en gåva
Bidra till en bättre värld och stöd arbetet för att få slut på sextrafficking i Sverige och Europa
Bankgiro: 754-0578  Swish: 123 337 2927
Märk ”Gåva till RealStars”. Stödet går till aktiviteter för att motverka efterfrågan, förhindra övergrepp och övrigt förebyggande arbete som att skapa opinion, påverkan & kunskapsspridning för Fair Sex och mot trafficking.

Vi som jobbar

Malin Roux Johansson, Generalsekreterare, malin@realstars.eu
Mobil +46 70 747 41 87

Johanna Wallertz, Processledare skolor, Göteborg, johanna@realstars.eu

Julia Andén, Processledare skolor, Stockholm, julia@realstars.eu

Clara, Volontärer och ideellt arbete, volontarsamordnare@realstars.eu

 

RealStars utvecklas med hjälp av ideellt arbete & volontärer. Är du intresserad kontakta oss. Tack till alla som hjälper till!