Sexhandel på hotell är ett känt problem och tidigare kartläggningar har visat att vart fjärde ”sexköp” i Sverige sker på ett hotell. Medvetenheten om problematiken ökar år för år och allt fler hotell och företag inom besöksnäringen engagerar sig i frågan. Fler och fler hotell går också med i Hotels Against Trafficking.

Att motverka sexhandel på hotell är inte bara en CSR-fråga. Enligt den svenska kopplerilagstiftningen är ett hotell skyldigt att agera om man upptäcker ”sexköp” i de egna lokalerna.

Verktyg för att motverka brott

RealStars förser hotell med effektiva verktyg för att motverka trafficking.
Vi samarbetar med både hotellkedjor och enskilda hotell inom följande områden.

  • etablera en anti-trafficking-policy för verksamheten
  • utbilda personalen i hur man upptäcker misstänkt prostitution
  • ta fram checklistor och rutiner för hur personalen ska agera, och när man t.ex. ska tipsa polisen
  • kommunicera hotellets ställningstagande i ”Hotels Against Trafficking” dvs att hotellet står för Fair Sex ”This is a Fair Sex Hotel”
  • Uppföljning och lärande

Ett av verktygen är den utbildningsfilm som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Scandic Hotels som ger stöd till hotellen i det förebyggande arbetet på hotell och i för taxinäringen.

Sätter hotellet på värdekartan

Extern kommunikation spelar en viktig roll för att stoppa sexhandeln på hotell, eftersom kontakten mellan gäst och hotell i dag inte är lika knuten till hotellreceptionen som den var tidigare.
Hotel kit
Budskapet ”This is a Fair Sex Hotel” förklarar för gästerna att hotellet inte ser mellan fingrarna när det gäller prostitution. Kommunikationen hjälper också hotellet att positionera sig på marknaden och berätta för omvärlden att man tar sitt sociala ansvar.

Hotels Against Trafficking

Både enstaka hotell och större kedjor har samarbetat med RealStars under åren för att ta krafttag mot trafficking och prostitution. Några av de som var med från början var Hotel Flora, HKC Hotels, Scandic Hotels och Radisson Blu Riverside. Idag stöttar följande hotell initiativet:

Vi hoppas att hela branschen ska gå samman i Hotels Against Trafficking. RealStars är väldigt stolta över den positiva respons initiativet har fått. Men framförallt är vi glada för att allt fler aktörer inom branschen väljer att ta ett allt större samhällsansvar och även bidra till ett av FN:s 17 globala mål – Agenda 2030.  5.2: ”Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering”.

Vill du också vara med? Kontakta:

Malin Roux Johansson
Generalsekreterare, kampanj och samarbeten
Maila: malin@realstars.eu
Ring: +46 70 747 41 87

Exempel på hur olika hotell har tagit ställning mot sex-trafficking:

  • Hotel Flora i Göteborg, var 2014 först i landet med att ställa sig bakom ställningstagandet ”This is a Fair Sex Hotel!”. Hotellet utbildar sin personal i hur man ska agera i situationer vid misstänkt trafficking och prostitution samt kommunicerar aktivt till sina hotellgäster och samarbetspartners sitt ställningstagande.
  • Clarion Hotel Post i Göteborg, gör det så besvärligt som möjligt för torskarna. I alla hissar och på alla rum på hotellet finns information om att hotellet arbetar mot sexhandel. Personalen på hotellet utbildas för att kunna känna igen signaler på att någon vill hyra rum i ”sexköpssyfte”. Hotellet står som värd för arrangemang med tematattmotverka sex-trafficking, där överskottet går till Realstars verksamhet.
  • Clarion Collection Hotel Odin i Göteborg, FLIPPING BURGERS FÖR EN BÄTTRE VÄRLD! När uppmaningen kom från Petter Stordalen att samtliga hotell i kedjan under en vecka skulle stödja ett lokalt gott ändamål, valde Hotel Odin att aktivt bjuda sitt företagsnätverk till en lunch där alla intäkter gick till Realstars verksamhet.
  • Hotel Kung Carl i Stockholm, har valt att samarbeta med RealStars och har tydlig kommunikation om sitt ställningstagande. – Vår VD fick upp ögonen för RealStars arbete och sexhandel är ett stort och samtidigt dolt problem genom att det inte uppmärksammas. Med hjälp av RealStars har vi kunnat implementera frågan bland vår personal för att snabbt kunna agera. Här kan vi bidra till ett bättre samhälle, säger hotellchef Annelie Bergsten.