Boka skolbesök

RealStars föreläsningar och workshops

RealStars samarbetar sedan flera år tillbaka med skolor. Här nedan kan du se hur vi kan hjälpa dig som jobbar med ungdomar att lyfta frågan om trafficking och Fair Sex. Föreläsningar, webbspel & workshops om Fair Sex som hjälper skolan att förebygga mot sexuella kränkningar och öka medvetenheten om prostitution, sexköp och trafficking. För att boka ett besök eller om du har några frågor maila info@realstars.eu. 

Workshop på Bromma Gymnasium med ekonomiklass under 2018

Fair Sex skola Kickstart – Föreläsning + Workshop för arbetslaget 2-3 tim. (Kan anpassas till elever i klasser där det finns behov).

Hur ska vi få in sex- och samlevnadsfrågor i undervisningen? Undersökningar bland elever har visat att de vill ha mer sexualundervisning, prata mer om jämställdhet, genus och relationer. Den pressade situationen i många skolor ger inte alltid utrymme för att möta ungdomarnas behov. Därför har RealStars utvecklat enkla verktyg och medel för att skolor på ett kontinuerligt och naturligt sätt ska kunna arbeta med dessa frågor integrerat i den ordinarie undervisningen. Vi startar med en miniföreläsning om organisationen, trafficking, sexköp, trakasserier, övergrepp, internet och porr som följs av interaktiva övningar. Detta tillfälle ses som ett uppstartsmöte och under läsårets gång guidar RealStars processledare er i arbetet vidare för att bli en Fair Sex skola.

Fair Sex online – Interaktiv föreläsning 1 tim för elever och/eller arbetslaget

Vet du vad som är lagligt och olagligt på nätet? Är det OK att skicka vidare bilder utan att fråga? Vad är grooming, dickpics och tjatsex och hur förebygger vi mot övergrepp på nätet? Detta och mycket mer förklarar, diskuterar och informerar vi om i en interaktiv och viktig föreläsning. Deltagarna får lösa flera ”case” under föreläsningen som ungdomar idag stöter på dagligen på nätet. Tillsammans skapas det ett forum där vi pedagogiskt och informativt pratar om både Fair och Unfair Sex online.

Fair Sex i Sverige – Interaktiv föreläsning 1,5 tim för nyanlända ungdomar och vuxna

Att prata om jämställdhet, genus, övergrepp och sex på lika villkor kan vara problematiskt och svårt för alla. RealStars processledare Fanny har hittat några sätt att göra det lättare på. Under denna interaktiva föreläsning som riktar sig till nyanlända ungdomar och vuxna i Sverige går vi pedagogiskt och informativt igenom flera faktorer som rör dessa ämnen. Hur ser det ut i Sverige när det kommer till jämställdhet? Vad är Fair Sex – sex på lika villkor utan hot, våld eller tvång? Ett nej är alltid ett nej, vad betyder det? Vad har vi för rättigheter samt skyldigheter? Och hur ser sexköpslagen ut i Sverige? Detta är några av de frågor som Fanny reder ut tillsammans med deltagarna på anpassad svenska utifrån deltagarnas språknivå så att alla kan delta i diskussionerna.

Creativity for Fair Sex – Skapande workshop ca 2 tim för elever, ungdomar och nyanlända

Elever på Språkintroduktion på Södra Latins gymnasium

När vi skapar något samtidigt som vi diskuterar så händer det något mer än när vi bara sitter och lyssnar. Det har RealStars erfarit under de runt 300 kreativa workshops som våra föreläsare under åren har hållit och engagerat tusentals ungdomar i ämnet Fair Sex, trafficking och prostitution. Resultaten från dessa givande tillfällen hittar ni här. Vill du att din klass på ett pedagogiskt, aktivt och kreativt sätt uttrycker sig vad gäller Fair Sex så är denna workshop ett ypperligt tillfälle för er att lyfta dessa frågor på ett innovativt sätt.

 

För bokning av föreläsning eller workshop maila till info@realstars.eu.