Vill du att RealStars besöker din skola?

Fair Sex: Nätverket | Creativity for Fair Sex | Fair Sex Quiz

RealStars samarbetar sedan flera år tillbaka med skolor. Här nedan kan du se hur vi kan hjälpa dig som jobbar med ungdomar att lyfta frågan om trafficking och Fair Sex genom föreläsningar, webbspel & workshops.

Föreläsningar & workshops för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Realstars föreläser regelbundet om trafficking och sexhandel och håller workshops på temat Fair Sex – sex på lika villkor. Skolprojektet  ska både öka kunskap, medvetenhet och involvera unga i arbetet för Fair Sex, mänskliga rättigheter och en bättre värld genom att lyfta upp frågor som internet och gränsdragningar, attityder runt sexköp och prostitution och skapa en trygg miljö för dialog och konstruktiva diskussioner. I projektet ”Creativity for Fair Sex” deltar eleverna i opinionsbildning och offentliga rummet genom kreativa uttryck som ställs ut, sprids i våra sociala medier, i blogginlägg, insändare, och namninsamlingar som sprids och blir en del av Realstars arbete för ett Europa fritt från trafficking.

Här kan du se resultatet avkreativa workshops vi haft i Stockholm och Göteborg.

Fair Sex: Nätverket – interaktivt läromedel och webbspel

RealStars har tillsammans med Pedagogiskt Centrum utvecklat ett interaktivt läromedel/webbspel som ger dina elever kunskap och verktyg att diskutera frågor som rör sexövergrepp, kränkningar, sexhandel och trafficking. Spelet heter Fair Sex: Nätverket som med sin tydliga koppling till läroplanen, hjälper dig som lärare att föra in frågorna i undervisningen.

Spelet kretsar kring den fiktiva organisationen Nätverket vars agenter jobbar mot orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter. Genom denna lins möter vi flera människor, alla med sin unika berättelse om övergrepp, sexköp och prostitution.

Se mer på www.realstars.eu/fairsex-natverket

Vi hjälper dig gärna att komma igång och bolla upplägg och tipsa dig om hur du kan använda spelet.

Kontakta oss på info@realstars.eu

Gå gärna in och se vad elever från Angeredsgymnasiet säger om prostitution och trafficking här. Vill du se mer av hur elever uttrycker sig i frågan så gå till vårt forum Creativity For Fair Sex.