Toppchef CSR

Hur viktigt är ditt varumärke för dig?

Ditt varumärke bygger på förtroende.
Ett förtroende som kan raseras över en natt.
Men lika lätt som det kan raseras kan det förhindras.

Fler och fler företag inser vikten av en
CSR-policy mot sexköp och sexuell exploatering och rollen de kan spela i kampen för mänskliga rättigheter.

TEST

VÄSTSVENSK SATSNING PÅ SOCIALT ANSVAR

INNOVATION MOT TRAFFICKING

Kan Göteborgs besöksnäring ta ett socialt ansvar i traffickingfrågor genom en innovationsprocess? Svaret är ja.

Besöksnäringen mot trafficking

Hotels Against Trafficking

Hotels against trafficking

Tillsammans sätter vi stopp för sexhandeln på hotell.

Läs mer om initiativet

Köp Caroline af Ugglas tavla

Köp Carolines tavla till förmån för arbetet mot trafficking

Caroline af Ugglas har tagit fram en tavla i begränsad upplaga.

Köp den nu

PeO Axelsson, grundare Marknadscheferna

Marknadscheferna mot trafficking

Marknadscheferna är Sveriges största nätverk för marknadsansvariga. Målet har varit att göra en stor CSR-satsning i år och skapa ett tydligt och kommersiellt projekt och visa vad även andra företag skulle kunna göra. Och sedan är det ju en skamfläck att vårt civiliserade samhälle fortfarande kan tillåta slaveri.
PeO Axelsson, grundare Marknadscheferna

Läs mer om arbetet

Företag engagerar sig i traffickingfrågor

BUSINESS AGAINST TRAFFICKING

Initiativet Business Against trafficking innebär att företag får stöd och kunskap för att integrera traffickingfrågan i det övergripande CSR-arbetet med start 2013.

Sedan dess har det dragits igång flera intressanta initiativ med syfte att öka kunskap och utbyta erfarenheter hur företag kan arbeta mot trafficking. Ett viktigt arbete är för traffickingfri besöksnäring, initialt finansierat av Vinnova, där initiativet Hotels Against Trafficking är en viktig del. Projektet finansierades av Vinnova. Scandic Hotels var projektpart och Göteborg & Co stöd i processen. Alla företag, oavsett branch kan spela en viktig roll i arbetet för att utrota och stoppa den moderna slavhandeln.  Ett viktigt steg är att införa en policy mot sexköp på affärs- och tjänsteresor. Cirka 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och en tredjedel sker på tjänsteresan.

Under 2019 driver vi projektet Ett näringsliv fritt från Trafficking som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. I satsningen genomförs en studie bland svenska börsföretag som visar att nästan 80 procent av de tillfrågade företagen saknar riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Företagen har därmed inte säkrat att deras tjänster eller produkter nyttjas direkt eller indirekt av aktörer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Studien visar även att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot sexköp vid tjänsteresor. Däremot ser 75 procent av företagen en risk för sexköp vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor/event.

HAR DITT FÖRETAG TAGIT STÄLLNING MOT SEXKÖP? OM NEJ VARFÖR?

Var femte svensk som köpte sex utomlands gjorde det under en tjänsteresa, enligt forskningsstudien Prostitution i Norden. På internationella kvinnodagen 2017 startar RealStars en långsiktig satsning för att föra in traffickingfrågor på CSR-agendan.

Polis, myndigheter och organisationer kämpar mot sexuell exploatering. Inom näringslivet råder dock fortfarande tystnad hos de stora börsbolagen och internationellt verkande företag vad gäller sexköp och människohandel. Ofta är det samma företag som har hög ambition när det kommer till mänskliga rättigheter, i alla fall enligt allmänt hållna uppförandekoder. De frågor som måste besvaras konkret på svenska bolag är:

• Hur resonerar företaget kring sexköp?

• Vad finns det för interna riktlinjer eller spelregler?

• Utbildas personalen i frågor om sexköp, människohandel även kallat trafficking, både hemma och utomlands?

• Har företaget något specifikt inskrivet i sin uppförandekod kring sexköp och anti-trafficking?

• Har företaget kontraktsklausuler om gemensamt avståndstagande?

Svenska företag kan göra skillnad i en akut människorättslig fråga så bör de ta aktivt avstånd från prostitution. Det effektivaste sättet är att stoppa lönsamheten genom att kapa efterfrågan på sexköp och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö och modernt varumärke.

Aktuellt / CSR

7 mars 2017. DN Debatt: När ska ditt företag ta ställning mot sexköp?

Var femte svensk som köpte sex utomlands gjorde det under en tjänsteresa, enligt forskningsstudien Prostitution i Norden. Om svenska företag vill göra skillnad på internationella kvinnodagen på onsdag i en akut människorättslig fråga så bör de ta aktivt avstånd från prostitution.

Det skulle få enormt positiva effekter, skriver Malin Roux Johansson och Parul Sharma, företrädare för organisationen RealStars som arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa. Läs debattartikeln i DN här.

Malin Roux Johansson och Parul Sharma, Ambassadör för RealStars

Läs mer

Rundaborsmöte samlar Stockholmsbesöksnäring

Igår den 11 maj genomförde RealStars ett rundabordsmöte inom ”Innovation mot trafficking” som finansieras av Vinnova på Scandic Klara i Stockholm. Ett förtiotal representanter från Stockholms besöksnäring deltog och på plats fanns talare från Länsstyrelsen, Polisen i Falun, RealStars, Svensk Destinationsutveckling och Scandic.

Pilotprojektet har genomförts under våren i Västsverige och deltagarna under gårdagen fick ta del av de tankar, idéer, verktyg och den samverkansmodell som vi lagt grunden för i Göteborg.

Precis som i Göteborg visade samtalen på att det finns ett stort behov av denna satsning och det framkommer också vikten av att polisen har resurser för att arbeta med frågan om prostitution och människohandel. Under seminariet lyftes flera intressanta aspekter och frågor bland annat:

”Det är viktigt att ha en policy mot trafficking och prostitution som involverar gästen – för gästen kanske ser mer vad som försiggår än personalen?”.

”Gästperspektivet är viktigt, då många av oss strävar efter att vara hållbara resmål och utbilda gäster att ta ansvar för sitt närområde – men hållbarhet handlar inte bara om miljö – utan även socialt ansvarstagande”.

”Viktigt att jobba gränsöverskridande med andra näringar” Men samverkan kan även ske inom hotell. Det är viktigt att de som arbetar i baren även pratar med dem i receptionen – har du koll på vad som händer i rum 342?”

Läs mer

Tredje rundaborssamtalet i Västsverige

29 april var det dags för Vinnovaprojektets avslutande rundabordssamtal i satsningen för en traffickingfri besöksnäring.

Vi hade förmånen att få besök av Kajsa Wahlberg, rapportör i människohandels
frågor, från Rikspolisstyrelsen som delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter. Mycket uppskattat av alla. ” Det är inte bara polisens arbete, utan det ligger på allas ansvar att bekämpa detta ” var något som poängterades.

Läs mer

Andra rundabordsmöte visar på möjligheter

Den 16 mars var det dags för vårt andra rundabordssamtal. Vi var ett 25-tal organisationer från västsvensk besöksnäring som samlades på Hotel Gothia i Göteborg. Idéer som tagits fram på vårt första rundabordsmöte konkretiserades och vidareutvecklades. 

Läs mer

Innovation mot trafficking – rapport från första rundabordssamtalet

Under februari månad startade Realstars – med stöd av Vinnova – en förstudie för att främja en traffickingfri besöksnäring i Västsverige. Målet är att besöksnäringen och andra viktiga aktörer utvecklar ett socialt ansvar och arbetar förebyggande mot trafficking. Den 20 februari bjöd vi in till

Läs mer

Tre sätt att stödja vårt CSR-projekt

Köp en tavla för 3900 kr

Caroline af Ugglas har tagit fram en begränsad upplaga av den här tavlan. Målet är att sälja dessa 200 ex till förmån för arbetet mot trafficking. Tavlan är handsignerad canvas-print och uppspänd på en 3D kilram. Storlek ca 60x60 cm. Beställ tavlan

Bli vänföretag för 6 666 kr

Du bidrar och tar ställning i er egen verksamhet genom att ställa er bakom en policy och stödja Real­Stars. Ni presen­teras som vänföretag i RealStars kommu­nikation. Som vänföretag ingår en Caroline af Ugglas-tavla. Bli vänföretag

Mer än vänner?

Ni kan utöka er satsning ge­nom att fördjupa samarbetet. Tillsammans kan vi utveckla samarbetsformer som passar er, t.ex. skräddarsydd kam­panjkommu­nikation, utbild­nings­paket och profil­produkter. Mer om RealStars