Realstars har utvecklats i samarbete med vår olika partners sedan starten 2010. Det finns olika sätt att ta socialt ansvar i traffickingfrågor och bli partner:

En del företag blir vänföretag genom bidra med 6666 kr och ta tydlig ställning i den egna verksamheten genom att upprätta en policy, andra väljer att stödja med tid och kompetens. Vissa företag har valt att genomföra ett välgörenhetsinitiativ till stöd för Realstars arbete mot trafficking och andra arbetar mer strategiskt i ett partnerskap.

Vi vill tacka våra partners som gett oss stöd i vårt viktiga arbete för att motarbeta trafficking.