RealStars är en oberoende ideell organisation som har funnits sedan 2010. Vi jobbar mot trafficking både inom Sverige och EU genom opinionsbildning och olika kampanjer med stöd i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Vår vision är ett Europa fritt från trafficking och vi arbetar på tre nivåer, samhällsnivån genom att påverka för skärpt lagstiftning på EU nivån, samarbetar med företag, Business Against Trafficking. www.realstars.eu/csr och bland enskilda individer som tar ställning och visar sin röst för Fair Sex.

RealStars vill genom samverkansprojekt och kunskapsspridning förändra livet för miljontals kvinnor, män och barn som utsätts för människohandel.

RealStars använder den svenska modellen som ett av våra verktyg att stoppa sex trafficking. Genom att minska efterfrågan och lagstifta bort sexköp kan vi också reducera en bestående del av människohandeln. Vi sprider kunskap och har erfarenhetsutbyte med organisationer i olika länder samt påverkar EUs beslutsfattare för aktivare åtgärder och för att täppa till luckor i lagstiftning.

Vi använder budskapet om Fair Sex som uttrycks bland annat i design, mode och konst för att nå och engagera många. För att kunna påverka samhället tillsammans med andra bjuder vi in olika parter som vi samarbetar med – vi har bland annat samverkat med designers och konstnärer. Vi föreläser och samarbetar med företag som värnar om människovärdet.

Dessutom anordnar vi seminarier och påverkar, syns i olika medier där vi blir en megafon för frihet och Fair Sex. I framtiden vill vi fortsätta att utveckla nya samarbeten och ta fram nya produkter att främja vår kamp mot trafficking.

Kontakt:

Malin Roux, Verksamhetsledare
mail: malin@realstars.eu
Tel: +46 0707 47 41 87

Adress:
Södra Larmgatan 6
411 16 Göteborg

www.realstars.eu