Trafficking innebär att människor rekryteras, transporteras till en plats där de utnyttjas i arbete eller i prostitution. Det sker med hjälp av hot, våld, andra former av tvång, bedrägeri eller på annat vis utnyttjande av en människa i en utsatt situation. Trafficking är en global brottslig verksamhet som finns i alla delar av världen och involverar alla länder som destination, transitland eller ursprungsland.

Människohandel för sexuella ändamål

Europa är den världsdel med störst andel sexslavar per invånare i världen. Sexslavhandeln har globaliserats och fortsätter att växa. Den står för 76 % av människohandeln och pågår dygnet runt. Orsaker är fattigdom, stor lönsamhet och få fällande domar. Brist på förebyggande åtgärder för att minska efterfrågan är också en stor del av problemet. Sverige tog på 1990-talet stora steg framåt i och med införandet av sexköpslagen. Det har visat sig vara en effektiv åtgärd för att minska efterfrågan. För så länge det finns en efterfrågan på att köpa sexuella tjänster, kommer det finnas en marknad. Sambandet mellan laglig och normaliserad prostitution i många Europeiska länder och slavhandel är tydligt. Nästan all prostitution sker under tvång, inte sällan på grund av en utsatt livssituation som ofta bottnar i svåra problem under brandomen.

Människohandel för tvångsarbete

Några av de branscher där tvångsarbete förekommer är inom bärplockning, hotell och restaurang, trädgårdsarbete, byggarbete och asfalts- och stenläggningsarbete. Andra områden för tvångsarbete är jordbruk och fiske, tillverkningsindustrin och paketering samt inom byggnation & anläggning.

Människor utnyttjas även för andra ändamål som tiggeri och organhandel.