Sexköpslag i Frankrike nu ett faktum och en stor seger

Den 6 april skrevs historia. Frankrike blev då det femte landet med en sexköpslag enligt svensk modell. Förra året klubbade Nordirland igenom en sexköpslag och nu tar Frankrike ett viktigt steg för mänskliga rättigheter. RealStars och andra organisationer som arbetar för sexköpslagar, som ju angriper roten till problemet –  efterfrågan – välkomnar att sexköpslagen vinner mark.

Opinionsarbetet och debatten har pågått i Frankrike under flera år. Nationalförsamlingen röstade nu igenom det slutliga förslaget och lagen är nu ett faktum, men frågan om att kriminalisera sexköparna har varit omstritt under processen. Senaten sade nej till förslaget 2013, och som i andra länder finns motståndare som förespråkar den tyska modellen med lagligt sanktionerade bordeller. Det blev nu en världshändelse den 6 april när nationalförsamlingen sade ja till lagen och erkänner prostitution som en form av våld och ett hinder för jämställdhet. Frankrikes sexköpslag går längre än den svenska lagen, bland annat innebär den att offer för prostitution och koppleri också får tillgång till ekonomisk stöd för att kunna ta sig ur utnyttjandet. Dessutom ska sexköpare få genomgå en form av utbildning. Historiskt sett liknar Frankrikes  grundsyn på prostitution den svenska synen, det vill säga att individen och samhället tar skada av sexhandeln. Redan 1946 förbjöds bordellerna i Frankrike och landet har haft en  stark rörelse för att avskaffa och få stopp på prostitutionen sk ”abolitionist”.

Parlamentsledamoten Maud Olivier, från socialistpartiet, som stred för lagändringen i Frankrike sade att syftet var att “minska (prostitution), skydda prostituerade som vill lämna det och att förändra attityder”.

Läs mer här:

Be Sociable, Share!