Posts Categorized: Prostitution

Kajsa Wahlberg om sexköpslagens effekt

Med anledning av den RFSU-initierade debatten kring den svenska sexköpslagens effekt mailade vi Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen och nationell rapportör för människohandel. Vi ville höra direkt från henne hur polisen uppfattar sexköpslagens effekter och hur hon ser på det fortsatta arbetet. Vad erfar ni inom polisen och andra myndigheter är de främsta effekterna av… Läs vidare »

SURVIVOR STORIES – Ayesha

NÄR MÄNNISKOR Säg att kvinnor väljer detta liv, kan jag inte låta bli att skratta. Vet de hur många kvinnor som mig som har försökt att fly, men har slagits blodiga när de fångats? FÖR MÄNNEN SOM KÖPER oss, är vi bara kött. För alla andra i samhället, existerar vi helt enkelt inte. Ayesha från… Läs vidare »

SURVIVOR STORIES – Kolab & Phalla

Kolab vet inte vilka hennes riktiga föräldrar är. Hon fick gå i skolan till årskurs 5 men hamnade sedan på grund av fruktansvärda förhållanden i en karaokebar för att där sälja droger och sex. Kolab är född 1991 och och växte upp på en gård i Kambodja. Där behandlades hon som en tjänare och blev… Läs vidare »

Pornografi, prostitution och trafficking

Pornografi konsumeras längre ner i åldrarna och har mer aggressivt innehåll idag än tidigare. England har reagerat med en ny lag. RealStars undrar över pornografins samband med prostitution och trafficking? Pornografi är inget man pratar om men syns som annonser så fort vi sätter på datorn. Pornografi idag ser annorlunda ut än den pornografi som… Läs vidare »

SURVIVOR STORIES – Alma

Detta är historien om Alma från Filippinerna. 1984 levde Alma under namnet “Pearly” i Olongapo City som var en blomstrande amerikansk militärbas. Där arbetade hon som servitris på en bar när det en dag kom det in en amerikansk militär som fick upp ögonen för henne. Militären pratade med barägaren om att betala för att… Läs vidare »

SPACE International – samlar dem som överlevt prostitution

SPACE International (Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment), skapades av en grupp personer som alla överlevt sextrafficking. De arbetar nu för att avskaffa den globala människo- och sexhandel. Organisationens mål är att väcka allmänhetens medvetenhet kring det våld som går hand i hand med prostitution samt att få regeringar att ta itu med världens äldsta… Läs vidare »

Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 3

Omfattningen av sexköp, prostitution och människohandel är enormt stor både på internet och på våra gator. Men frågan är vad som görs för att stoppa handeln på internet? Realstars har intervjuat poliser i våra tre storstäder för att se vad för arbete som bedrivs för att stoppa sexhandeln på internet. Intresse och kompetens finns men… Läs vidare »

Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 2

Det vanligaste sättet att köpa sex idag är via internet. De flesta har tillgång till en dator, vilket innebär att vem som helst kan köpa sex när som helst. Överallt i världen förekommer sexköp och kontakten etableras via internet. Men hur går egentligen ett sexköp på internet till, hur enkelt är det och vad innehåller… Läs vidare »

Prostitution och trafficking exploaterar de svaga och sårbara

Att förövare betalar för att begå övergrepp och sexuellt våld ingår i den sexuella exploatering som kallas prostitution. ”Slavery still exists, but now it applies only to women and its name is prostitution. ” Det konstaterade den klarsynta författaren Victor Hugo redan på 1800-talet. Den 12 e nov samlades många av oss organisationer som vill… Läs vidare »

Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 1

Realstars har gjort en kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet. En cynisk marknad där kroppar säljs och bedöms som vilken vara som helst. Denna kartläggning presenteras i en serie artiklar. Nedan presenteras del 1. Vilken omfattning har den svenska sexköpsmarknaden på internet? Enligt Polisens uppgifter så läggs det varje dag ut mellan 200 och… Läs vidare »