Realstars <3 Folkhögskolor

De senaste veckorna har Realstars besökt tre olika folkhögskolor i Västra Götaland. Deltagare på Dalslands, Fristads och Varas folkhögskola har haft intensiva diskussioner och tagit ställning på massa kreativa sätt för en värld fri från sextrafficking och för Fair Sex. Kolla in både Facebook och Instagram under hashtagen #forfair6 för fantastiska bidrag och även Creativity for Fair Sex. Tack för ert stora engagemang! 2015-09-30 12.54.45

Deltagarna på folkhögskolorna diskuterar mer än gärna allt mellan trafficking, prostitution, sexköp och lagstiftning till sex och normer i vardagen och vad som är okej och inte okej att göra. De flesta är överens om att det måste pratas mer om allt detta och gärna i ung ålder. Många har med egna ögon sett prostitution och flera har även vänner som köpt sex. Frågorna lämnar ingen oberörd.

Vi har under besöken diskuterat normer och värderingar, vad det är som driver efterfrågan på människor i prostitution och hur vi kan jobba mot den. Många lyfter in makt som en avgörande aspekt när en ska försöka förstå sexköp. Behovet av att känna makt och kontroll över en annan människa och också att män generellt sett i samhället har mer makt på bekostnad av kvinnor och att detta också avspeglar sig i den kommersiella sexindustrin. Det är flest män som köper och kvinnor som säljer.IMG_3921

Deltagarna lyfter också in att det är centralt att sprida kunskap om allt detta för att få till en förändring. Många tror att myterna kring människor i prostitution är starka och lever kvar.

”Jag tror många som köper sex tänker, just den här tjejer mår inte så dåligt eller just den här tjejen har ingen hallick. Vi måste få folk att fatta vad de gör och vad det får för konsekvenser”.

Många visar stor förståelse för den svenska sexköpslagen men säger samtidigt att det krävs mer arbete för människor som lever i prostitution. Att människor måste på hjälp och stöd under lång tid för att kunna gå vidare med sitt liv efter att ha tagit sig ur prostitution och här måste Sverige bli bättre. Men att fokusera på efterfrågan tycker de flesta borde vara en självklarhet och ställer sig frågande kring hur Tyskland och Holland rättfärdigar sin kommersiella sexindustri.

Deltagarna vi mött har visat stort engagemang och en stor önskan om att lära sig ännu mer. Många ställer frågor och vill veta hur de själva kan engagera sig. Många aktiverade sig direkt genom att dela bidrag till Instagramtävlingen och skapa kreativt. Tack för att ni är så måna om att förändra världen till det bättre tillsammans med oss!

ps. Bidragen från Vara finns nu också uppe på Creativity, kolla in de här!

Be Sociable, Share!