Realstars deltog i samtal om människohandel och prostitution globalt, nationellt och lokalt

Fredagen den 16 oktober gästade Realstars Demokratisoppa Jönköping. Demokratisoppa är ett koncept där medborgarna över en sopplunch, kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Denna gång var temat människohandel och prostitution. Realstars var mycket glada att vara på plats och tillsammans med Madeleine Söderberg och Mikko Roth från Länsstyrelsen i Jönköpings län samtalade vi om människohandel och prostitution globalt, nationellt och lokalt.

Demokratisopppa är ett samarrangemang mellan Europa Direkt i Jönköpings län, Sensus, Den globala skolan och Stadscaféet i Jönköping. Under samtalet diskuterades frågor som hur ser människohandeln och prostitutionen ut i Europa och Sverige? Hur ser det ut i Jönköpings län? Vilka säljer sex och vad görs för att motverka människohandel och prostitution i vårt län?

Realstars bidrog först med det globala och europeiska perspektivet på människohandelns verklighet och kopplingar till prostitution. Sedan snävade vi in perspektivet och fokuserad på Sverige och den svenska sexköpslagen, som det nödvändiga verktyget i kampen mot trafficking.

Sedan tog Madeleine och Mikko från Länsstyrelsen över och berättade om den studie de arbetat med som heter ”Osynlig synlig verklighet – prostitution i Jönköpings län”. Under samtalet hann vi bara med att lyfta några av alla de berättelser och människoöden de mött i sitt arbete, men hela rapporten är väldigt omfattande och mycket läsvärd. De lyfte upp behovet av att sprida kunskap om hur det ser ut, om behovet av ökade stödinsatser till unga människor som börjar sälja sex i mycket tidig ålder, både tjejer och killar. En person de träffat var bara 16 år när hon för först gången la ut en annons på eskortsida.osynlig synlig verklighet

”Alla de ungdomar jag möter säger på olika sätt: se mig! Lyssna på mig! Bara man lyssnar så vill de berätta” berättar Mikko som länge jobbat med utsatta unga.

I samtalet fokuserade vi också mycket på vikten av att diskutera och problematisera de attityder, normer och värderingar som finns, både bland unga och bland vuxna. Att vi måste börja fokusera mer på förövare och sexköpare när det kommer till sexuellt våld och prostitution. Och där kan vi bara instämma med det Madeleine poängterade i samtalet:

”Den svenska sexköpslagen är det viktigaste vi har i det här arbetet”.

Tack för ett bra samtal och tack till arrangörerna för att vi blev inbjudna att delta!

Bilden visar omslaget till Osynlig synlig verklighet – prostitution i Jönköpings län

Be Sociable, Share!