Vem tar ansvar för försäljningen av tonårskroppar på nätet & IRL? RealStars i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerade RealStars seminariet”Vem tar ansvar för försäljningen av tonårskroppar på nätet och IRL?” I panelsamtalen medverkade Malin Roux Johansson, RealStars, Madeleine Sundell, Frälsningsarmén , Julia Östfeldt, Föreningen Tillsammans och Rebecka Eriksson, Fryshuset.  

Seminariet som inleddes med en kort presentation av RealStars, där grundaren Malin Roux Johansson, berättade om hur Realtars arbetar för att stoppa trafficking i Europa genom fokus på att motverka efterfrågan och Fair Sex-kampanjer.  Hon berättade hur Realstars idag arbetar proaktivt och preventivt på tre nivåer, dels engagerar individer i gymnasieskolor genom processledarna i Göteborg och Stockholm, dels gentemot företag genom att arbeta för att dessa integrerar traffickingaspekten i CSR-arbete men även genom lobby- och påverkansarbete i Bryssel och i andra europeiska länder.

Därefter höll processledaren i Stockholm, Anton Gustafsson, en värderingsövning på liknande sätt som arbetet bedrivs i gymnasieskolor. Publiken involverades att ta ställning i ett antal frågor och det hölls en dialog om våra normer och värderingar om sex och genus kopplas till övergrepp, prostitution, sexköp och trafficking.

RS ALMEDALEN(2) Därefter bjuds panelen in till samtal som leddes av Anna Lindeborg, processledare Realstars. Flera viktiga aspekter lyftes och vi ser att internet är en arena där många kontakter förmedlas och det rapporteras öka. Kanalen i sig är inte problemet utan fokus måste ligga på attityder och förövaren.  Därmed blir ett viktigt arbete att diskutera mansrollen och objektifieringen av tjejer och kvinnor.

Malin Roux Johansson på RealStars och Madeleine Sundell på Frälsningsarmén belyste båda två omfattningen av trafficking världen över, hur lukrativ marknaden är och att vi trots att slaveriet till synes har avskaffats idag har fler slavar världen över än någonsin tidigare. Trettio miljoner människor blir varje dag utsatta för människohandel, en fjärdedel av dessa är barn.  70 % av all människohandel sker för sexuella ändamål.

CIp5xTJXAAASPdV

Rebecka Eriksson, Fryshuset, berättade bland annat om initiativet ”nätvandrarna” och att ett av de största problem de stöter på är att unga uppfattar ett ”bristande förtroende för vuxenvärlden när unga utsatts för något på nätet”, att offret istället skuldbeläggs och till synes ”får skylla sig själv” för att ha hamnat i situationen.

Julia Östfeldt, Föreningen Tillsammans, berättade om hur organisationen arbetar för människor som utsätts för sexuellt våld och tillsammans med andra i samma situation ska finna styrka, sprida information och kunskap om sexuellt våld.

Paneldiskussionen kom bland annat att handla om att objektifiering och sexualisering av unga på nätet har normaliserats och att det här är något vi måste prata om. Även ordens betydelse diskuterades, att ord som sexarbete (förvrider när personen ofta utsätts för utnyttjande och brott) och hora leder oss fel och är mycket problematiska. Andra intressanta tankar var bland annat:

”Skulden måste ligga på förövaren vid övergrepp, sexköp och trafficking. Offret ska inte skuldbeläggas.”

”Första steget i ett övergrepp och sexköp är avhumanisering. Objektifieringen bidrar till detta.”

”Det måste bli social oacceptabelt att köpa sex, och frågan om sexhandel måste också involvera att män, män som säger att det inte är ok att köpa någon annans kropp.”

Seminariet besöktes av mellan 30-35 deltagare med stor åldersspridning. Vilket visar att detta är en fråga som berör alla oavsett ålder.

Realstars står för att vi alla är stjärnor och kan ta ställning mot sextrafficking i kampanjen For Fair Sex. Hjälp oss sprida budskapet.

Med detta vill vi på RealStars önska er alla en fantastisk sommar!

Be Sociable, Share!