Posts Categorized: Prostitution

Sverige skyddar inte barn som utnyttjas för sexköp

Kalla Fakta gjorde den 4 november en dokumentär där dem granskade barnprostitutionen i Sverige. Den svenska modellen och sexköpslagen har varit en förebild för många länder. I programmet framkom dock stora brister i Sverige när det gäller skyddet av barn där Sveriges lag mot sexköp av barn en av de sämre i Europa. Köp av… Läs vidare »

Rachel Moran – Paid For

Paid For – My Journey Through Prostitution av Rachel Moran Gill & Macmillan, Dublin, 2013 Bokrecension av Robert Schenck Paid For är en engagerande, intressant, lärorik och mycket välskriven bok. Som alla utmärkta böcker kan den läsas på många olika sätt. Den är ett personligt, politiskt och feministiskt manifest. Den är även en beskrivning av… Läs vidare »

“Den svenska modellen” som lagförslag i Kanada

Kanadas prostitutionslagar ses över och det nya lagförslaget från 1 juni i år har tagit inspiration från den svenska sexköpslagen. Fokus blir nu på på torskar och hallickar – ”de som behandlar sexuella tjänster som en handelsvara”. Förslaget har dock mött motstånd och argumentet är att det strider mot kvinnornas rättigheter. Under sommaren har det… Läs vidare »

Samma kamp, olika motståndare i Mexico, Australien och Sverige

Realstars publicerar här en tankeväckande text som ger insyn i kampen mot prostitution av KAJSA EKIS EKMAN, debattör och författare till boken ”Varat och varan”. Hon har träffat LYDIA CACHO från Mexiko som utsatts för ständiga mordhot för att ha avslöjat utnyttjande av kvinnor och barn. Båda möts i Australien. Att debattera prostitution kan vara… Läs vidare »

Perspektiv på sexköp – En studie baserad på fem unga mäns berättelser om det egna sexköpet

Realstars deltog i Nordiskt Forum som hölls den 12-15 juni i Malmö. Här presenterades bland annat en uppsats skriven av sociologistudenterna Bianca Hällås och Love Rosendal. Studien ”Perspektiv på sexköp” och är baserad på fem intervjuer med unga sexköpare. Ur sexköparnas berättelser växte två huvudteman i studien fram som kallades för ”Sexköpets fördelar” och ”Den… Läs vidare »

Sexköpslagen i Norge utvärderad

Fyra år efter införandet av en sexköpslag har Norge valt att utvärdera dess effekter. Resultaten är slående och positiva och visar bland annat på att efterfrågan på prostituerade har minskat avsevärt. Den norska lagstiftningen mot sexköp trädde i kraft den första januari 2009. Bakgrunden var att dåvarande regering ville ta ett krafttag mot trafficking. De… Läs vidare »

Hotel Flora först ut som Fair Sex-hotell

Fair sex hotell

Vid Grönsakstorget i Göteborg ligger det familjeägda Hotel Flora. Hotellet blir först i landen med det tydliga ställningstagandet: ”This is a Fair Sex hotel”. Fair Sex-stämpeln är framtagen av RealStars och visar att hotellet aktivt arbetar mot sexhandel och trafficking. Budskapet ”This is a fair sex hotel” finns tryckt på hotellets nyckelkort och i infopärmen… Läs vidare »

Tysk Bordellbåt i Almedalen

RealStars är under veckan på plats i Almedalen och protesterar mot den tyska Bordellbåten Lust Yacht för att uppmana fler att ta ställning för en skärpt lagstiftning mot sexköp. Lust Yacht är en tysk bordellbåt som marknadsför sig med att den bästa festen i Almedalen ligger utanför svenska gränsen. Runt om i Almedalen har vi hittat… Läs vidare »

Sexual Exploitation: a growing menace

Sexual Exploitation: a growing menace är en årlig rapport som behandlar utvecklingar och trender kring sexuell exploatering under 2012. Rapporten producerades av Fondation Scelles som är en fransk organisation bildad 1994 av Jean and Jeannes Scelles. Rapporten är ett led i organisationens mål att medvetandegöra allmänheten och makten kring prostitution och trafficking. Scelles rapport innehåller… Läs vidare »

Ska verkligen en hallick få döma i våldtäktsmål?

Från debatten i Weisbaden

En man ställer sig då upp: “Jag har köpt sex två gånger i mitt liv men efter att ha hört detta tänker jag aldrig göra det mer. Jag skulle inte kunna leva med mig själv.” Wiesbaden är en liten stad nära Frankfurt med knappt trehundra tusen invånare. Under sekelskiftet var det en ”kurort” dit den… Läs vidare »