Posts Categorized: Prostitution

Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 3

Omfattningen av sexköp, prostitution och människohandel är enormt stor både på internet och på våra gator. Men frågan är vad som görs för att stoppa handeln på internet? Realstars har intervjuat poliser i våra tre storstäder för att se vad för arbete som bedrivs för att stoppa sexhandeln på internet. Intresse och kompetens finns men… Läs vidare »

Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 2

Det vanligaste sättet att köpa sex idag är via internet. De flesta har tillgång till en dator, vilket innebär att vem som helst kan köpa sex när som helst. Överallt i världen förekommer sexköp och kontakten etableras via internet. Men hur går egentligen ett sexköp på internet till, hur enkelt är det och vad innehåller… Läs vidare »

Prostitution och trafficking exploaterar de svaga och sårbara

Att förövare betalar för att begå övergrepp och sexuellt våld ingår i den sexuella exploatering som kallas prostitution. ”Slavery still exists, but now it applies only to women and its name is prostitution. ” Det konstaterade den klarsynta författaren Victor Hugo redan på 1800-talet. Den 12 e nov samlades många av oss organisationer som vill… Läs vidare »

Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 1

Realstars har gjort en kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet. En cynisk marknad där kroppar säljs och bedöms som vilken vara som helst. Denna kartläggning presenteras i en serie artiklar. Nedan presenteras del 1. Vilken omfattning har den svenska sexköpsmarknaden på internet? Enligt Polisens uppgifter så läggs det varje dag ut mellan 200 och… Läs vidare »

Sverige skyddar inte barn som utnyttjas för sexköp

Kalla Fakta gjorde den 4 november en dokumentär där dem granskade barnprostitutionen i Sverige. Den svenska modellen och sexköpslagen har varit en förebild för många länder. I programmet framkom dock stora brister i Sverige när det gäller skyddet av barn där Sveriges lag mot sexköp av barn en av de sämre i Europa. Köp av… Läs vidare »

Rachel Moran – Paid For

Paid For – My Journey Through Prostitution av Rachel Moran Gill & Macmillan, Dublin, 2013 Bokrecension av Robert Schenck Paid For är en engagerande, intressant, lärorik och mycket välskriven bok. Som alla utmärkta böcker kan den läsas på många olika sätt. Den är ett personligt, politiskt och feministiskt manifest. Den är även en beskrivning av… Läs vidare »

”Den svenska modellen” som lagförslag i Kanada

Kanadas prostitutionslagar ses över och det nya lagförslaget från 1 juni i år har tagit inspiration från den svenska sexköpslagen. Fokus blir nu på på torskar och hallickar – ”de som behandlar sexuella tjänster som en handelsvara”. Förslaget har dock mött motstånd och argumentet är att det strider mot kvinnornas rättigheter. Under sommaren har det… Läs vidare »

Samma kamp, olika motståndare i Mexico, Australien och Sverige

Realstars publicerar här en tankeväckande text som ger insyn i kampen mot prostitution av KAJSA EKIS EKMAN, debattör och författare till boken ”Varat och varan”. Hon har träffat LYDIA CACHO från Mexiko som utsatts för ständiga mordhot för att ha avslöjat utnyttjande av kvinnor och barn. Båda möts i Australien. Att debattera prostitution kan vara… Läs vidare »

Perspektiv på sexköp – En studie baserad på fem unga mäns berättelser om det egna sexköpet

Realstars deltog i Nordiskt Forum som hölls den 12-15 juni i Malmö. Här presenterades bland annat en uppsats skriven av sociologistudenterna Bianca Hällås och Love Rosendal. Studien ”Perspektiv på sexköp” och är baserad på fem intervjuer med unga sexköpare. Ur sexköparnas berättelser växte två huvudteman i studien fram som kallades för ”Sexköpets fördelar” och ”Den… Läs vidare »

Sexköpslagen i Norge utvärderad

Fyra år efter införandet av en sexköpslag har Norge valt att utvärdera dess effekter. Resultaten är slående och positiva och visar bland annat på att efterfrågan på prostituerade har minskat avsevärt. Den norska lagstiftningen mot sexköp trädde i kraft den första januari 2009. Bakgrunden var att dåvarande regering ville ta ett krafttag mot trafficking. De… Läs vidare »