RealStars besökte Jensen Gymnasium Norra och Norra Real

RealStars besökte under vecka 16 sex stycken klasser i årskurs 1 och 2 på Jensen Gymnasium Norra med inriktningarna Natur och Ekonomi och diskuterade trafficking, sexslaveri och Fair Sex på engelska som ett led i elevernas ordinarie engelskundervisning. Under veckan besökte RealStars också en samhällsklass på Norra Real!

RealStars har under veckan mött ett hundratal nyfikna och engagerade elever som öppet diskuterat och reflekterat över dessa företeelser.  En diskussion på Jensen Gymnasium Norra, kom att handla om huruvida pornografi (se tidigare blogginlägg) och strippklubbar även de driver sextrafficking och sexuell exploatering. Många elever chockades även över hur sexköp och sexhandeln normaliseras i samhällen när det legaliseras och hur förekomsten av lagliga bordeller inte längre ses som något konstigt.

Under värderingsövningarna och workshopsen har många elever har ställt tuffa och reflekterande frågor som ställt RealStars nya Processledare i Stockholm, Anton Gustafsson, kunskaper på prov!

Som en del av en examinerande uppgift i engelska kommer även eleverna skriva ett arbete eller hålla en presentation på temat ”Fair Sex – against trafficking” och som förberedelse kommer de att spela webbspelet ”Fair Sex – Nätverket”. En klar majoritet av eleverna på Jensen Gymnasium Norra valde även att efter föreläsningarna/workshopsen att ta ställning för ett Europa fritt från trafficking genom att skriva på RealStars namninsamling.

image

Under veckan besökte RealStars även en extremt engagerad samhällsklass på Norra Real som hade många intressanta reflekterande frågor kring svensk lagstiftning och varför andra europeiska länder har ett så liberalt synsätt på sexköp. Klassen reflekterade även kring vem sexköparen är och hur efterfrågan driver sextrafficking. Föreläsningen avslutades med en kort workshops där eleverna genomförde en mycket livlig värderingsövning där alla i klassen hade intressanta och reflekterande åsikter. Alla elever i klassen valde även att skriva under RealStars namninsamling för ett Europa fritt från trafficking!

RealStars vill passa på att tacka eleverna på Jensen Gymnasium Norra och Norra Real för trevliga och givande besök! Tillsammans är ni alla stjärnor som kan göra skillnad!

Be Sociable, Share!