Pornografi, prostitution och trafficking

sexköp på internet bildPornografi konsumeras längre ner i åldrarna och har mer aggressivt innehåll idag än tidigare. England har reagerat med en ny lag. RealStars undrar över pornografins samband med prostitution och trafficking?

Pornografi är inget man pratar om men syns som annonser så fort vi sätter på datorn. Pornografi idag ser annorlunda ut än den pornografi som konsumerades i tidningar för 20 år sen.[1] Internet har förändrat pornografikonsumtion genom att konsumenten är anonym och lätt får tillgång till pornografi till överkomliga priser. Det medför att allt fler tittar och pornografi har verkligen blivit en norm i vårt samhälle där cirka 98 % av killar och 73% av tjejer i Sverige varit utsatta för eller konsumerat pornografi [2].

Storbritannien har nu reagerat med en ny lag som begränsar vissa sexuella handlingar i produktionen av pornografi med syftet att skydda barn [3]. Trots att lagen har kritiserats för att vara moralistisk, väcker det några viktiga frågor som vi alla kanske borde fundera på. Till exempel: bör pornografi anses okej och accepteras som normalt?

Vare sig vi är medvetna om det eller inte påverkar pornografi oss på en mängd olika sätt. I en kortfilm som heter ”Porrskadat” berättar flera unga kvinnor om hur pornografi påverkar deras sexualitet, självbild och relationer [4]. I filmen sägs att pornografi ”skapar en mall för hur vi ska bete oss sexuellt” [5]. Problemet med det är att sex som visas i pornografi är ofta våldsamt och nedbrytande [6].

Enligt forskning visar 9 av 10 pornografiscener fysisk aggression, och över hälften innehåller verbal aggression. Ytterligare är nästan alla måltavlor för aggressionen kvinnor. Vad som är ännu mer oroande är att reaktionerna på de olika formerna av aggression nästan alltid är positiva eller neutrala [7]. Även när en kvinna i pornografi initialt säger nej till en sexuell handling, så visar hon så småningom både glädje och njutning.

Varför är detta oroande? Därför att män och pojkar som tittar på pornografi får meddelandet att även om en tjej säger nej, så kommer hon så småningom att njuta av den sexuella akten. För kvinnor och flickor så är budskapet att aggressiva sexuella handlingar förhöjer njutningen. Det borde därför inte komma som en stor överraskning att antalet anmälda våldtäkter och sexualbrott ökar, särskilt bland yngre människor.

När det gäller självbild kan kvinnor av en partner som konsumerar pornografi eller kvinnor som konsumerar själva få orealistiska förväntningar om hur deras kropp skulle ser ut. De flesta kvinnorna i pornografi har fått kirurgiska förbättringar eller har varit photoshoppade, så det är inte förvånande att män som konsumenter av pornografi regelbundet är mer benägna att känna sig mindre nöjda med sin partners utseende och sexuella förmåga [8]. Det är ytterligare inte ovanligt att flickor och kvinnor i förhållanden känner sig pressade att agera ut scener i pornografi med sina partners även om de inte känner sig bekväma att göra så.

Pornografi påverkar inte bara konsumenter negativt utan även de som är inblandade i pornografiproduktion. RealStars ser att pornografi har vissa länkar till prostitution och trafficking. RealStars budskap är sex på lika villkor, Fair Sex – och pornografi står ibland för något annat som nyss nämnts. Precis som gäller för gatuprostitution och inomhusprostitution så lider kvinnor som agerar inom pornografi av både psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden: kvinnorna i pornografi löper tre gånger så stor risk att drabbas av depression, 1,5 gånger så stor risk att leva i fattigdom, samt tre gånger så stor risk att i barndomen ha blivit utsatt för mer sexuella övergrepp än vad som är genomsnittligt normalt förekommande.[9] Många kvinnor i prostitution har också deltagit i produktionen av pornografi, och just dessa kvinnor hade betydligt högre frekvens av post¬traumatiskt stress, ofta förkortat PTSD. Detta visar att pornografi , som en specifik form av prostitution, är särskilt skadligt för deltagarna.[10] Alla dessa faktorer sammantaget visar att precis som för personer i prostitution, så väljer många kvinnor att medverka i pornografi till största del utifrån brist på andra valmöjligheter.

Både inom gatuprostitution, inomhusprostitution och pornografiindustrin ser vi att människor kan tvingas, lockas eller pressas in i industrin på grund av sämre levnadsvillkor. Pornografi, som en specifik typ av prostitution, är också en drivande faktor för människohandel. RealStars verkar för Fair Sex; Sex på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen. Uppenbarligen uppfyller inte sex i mainstream pornografi alltid kraven för Fair Sex, och därmed måste det problematiseras.

Meghan Donevan

[1] Här hänvisar jag till mainstream pornografi , som ses som annorlunda än ”hemgjord pornografi” som inte medför ett byte av pengar. Det bör noteras att ”hemgjorda” eller alternativa typer av pornografi utgör en mycket liten del av hela pornografiindustrin. Dessutom har ”jämställd pornografi ” kritiserats för att innehålla samma mängd av fysisk och verbal aggression riktad till kvinnliga aktörer i mainstreampornografi .

[2] Wallmyr, G. & Welin, C. (2006). “Young People, Pornography, and Sexuality: Sources
and Attitudes,” The Journal of School Nursing, 22(5):290­-295; Häggstrom-Nordin, E., Tyden, T., Hanson, U., & Larsson, M. (2009). ”Experiences of and attitudes towards pornography among a group of Swedish high school students,” The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Vol. 14(4):277-284.

[3] ”UK porn legislation: What is now banned under new government laws.” December 13, 2014. The Independent. Accessed at: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-porn-legislation-what-is-now-banned-under-new-government-laws-9898541.html

[4] ”Porrideal stör tjejers sexualitet.” May 23, 2013. DN. Accessed at: https://www.dn.se/insidan/porrideal-stor-tjejers-sexualitet/

[5] Ibid.

[6] Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., and Liberman, R. (2010).
“Aggression and sexual behavior in best­selling pornography videos: a content analysis
update,” Violence Against Women, 16(10):1065-­1085.

[7] Ibid.

[8] Zillman, D., and Bryant, J. (1988). “Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” Journal of Applied Social Psychology, Vol. 18(5):438-453.

[9] Grudzen, C., Ryan, G., Margold, W., Torres, J., and Gelberg, L. (2009). “Pathways to
Health Risk Exposure in Adult Film Performers,” Journal of Urban Health, Vol. 86(1):67-78.

[10] Waltman, M. (2010). “Rethinking Democracy: Legal Challenges to Pornography and Sex Inequality in Canada, Sweden and the United States,” Political Research Quarterly, Vol. 63 (1):218-237.

Be Sociable, Share!