Myter och föreställningar diskuteras och kunskap sprids – för Fair Sex på bred front

Realstars besökte Praktiska Gymnasiet i Göteborg i veckan. Några intensiva timmar med mycket diskussioner och många kreativa och spännande förslag på hur vi gemensamt kan verka för en bättre värld. Vi pratade och diskuterade också många myter och föreställningar som finns när man pratar om sex, normer, kön och övergrepp.

Efter en introducerande föreläsning, där många elever ställde många frågor då trafficking och dess koppling till prostitution vad ny kunskap för de flesta. Många frågade kring lagstiftning och kring hur det egentligen såg ut i Sverige och på andra platser i Europa. Utifrån detta skedde diskussion i smågrupper, där följande frågor diskuterades. De fick några minuter var per grupp och fråga och här är en sammanställning av det som sades:

Vad kan vi göra för att stödja arbetet mot trafficking – för Fair Sex? 

 • ·      Ge bidrag till prostituerade
 • ·      Högre straff för hallickar
 • ·      Högre säkerhet i tullen
 • ·      Köpa ”Fair Sex”-tröjor
 • ·      Gå med i och skänka pengar till föreningar som jobbar för Fair Sex.
 • ·      Protestera och demonstrera mot trafficking
 • ·      Fler civila poliser där traffickingoffer kan finnas, till exempel på gatan.
 • ·      Fler personer som informerar att det är förbjudet att köpa sex.
 • ·      Ökat ekonomiskt stöd för poliser att bekämpa människohandlare.

Vad är det som driver efterfrågan på prostituerade och hur kan vi motverka den? 

 • ·      För att motverka behövs fler feminister
 • ·      Hårdare straff som kommer leda till färre sexköp
 • ·      Göra razzior på bordeller
 • ·      Förbjuda prostituerade på gatan och ge dem möjlighet att få nytt pass.
 • ·      Ge prostituerade ekonomiskt stöd.
 • ·      Efterfrågan drivs av att folk har skev syn på sex.
 • ·      Folk vill ha pengar och makt.
 • ·      Gör prostitution olagligt.
 •  ·     Det är gubbj*vlar som driver efterfrågan.

Hur kan vi göra vår skola mer Fair Sex?

 •  ·     Ha föreläsningar om Fair Sex
 • ·      Prata om jämlikhet
 • ·      Stänga av elever om något händer
 • ·      Sluta supa
 • ·      Affischer med information i korridorerna
 • ·      Man visar eleverna och undervisar om sådant (sexuella kränkningar och övergrepp) för att folk   ska se vad det gör och påverkar vårt samhälle.
 • ·      Man skapar grupper i skolan som står emot sånt som ex. kränkningar, mobbing osv.

Varför är det mest män som köper sex och kvinnor som säjer sex?

 •  ·     För att män har större behov av sex (samlag) än kvinnor. Män tänker mer på sexuella fantasier      än kvinnor.
 • ·      Kvinnor ses mer sexuellt än män (ex. filmer, reklam, spel osv.)
 • ·      Kvinnor får ligga när de vill, killar är desperatare.

___________________________________________________________________

Efter gruppdiskussionen lyfte vi upp några centrala teman i helklass. Vi fokuserade då på de föreställningar och myter som finns, som kommit upp i diskussionen.  Hur de påverkar oss i synen på varandra och på samhället.

Diskussionen kring mäns och kvinnors sexualitet har en nära koppling till frågor som rör just prostitution, men även andra former av sexuella övergrepp. Föreställningen att män har större behov av sex än kvinnor är fortfarande utbredd och denna är tätt sammankopplad med föreställningen om att män inte kan hejda sin sexualdrift. Dessa vanföreställningar är otroligt farliga och påverkar oss alla som bor i samhället.

Normer kring kön och sex sitter otroligt djupt rotat då det är något vi får lära oss om och om igen när vi växer upp och på olika platser i samhället dagligen. Oavsett om det är genom reklam, media, internet eller om det handlar om grov internationell brottslighet som leder till systematiska övergrepp är det en del av samma samhällssystem. Ett system där kvinnor och män förväntas vara på massa olika sätt.

Vi avslutade dagen med att lyfta och diskutera att de stereotyper och de föreställningar vi har om varandra för att vi tillskrivs en viss könsidentitet är något som ligger till grund för mycket av de sexuella övergrepp och kränkningar som sker idag. Både på skolgården, i klassrummen eller på gatan. Därför måste vi vara kritiska mot de fördomar och föreställningar vi själva har, våga diskutera dem med andra och genom detta lära oss nya saker.

Vi ska åter till Praktiska gymnasiet om några veckor och ser fram emot ett lika spännande och viktigt besök då!

Vill du agera här och nu? Bli agent! 

Be Sociable, Share!