En eftermiddag full med kunskap, strategier och metoder i arbetet för Fair Sex på internet

2015-04-23 16.05.492015-04-23 15.37.54

Torsdagen den 23 april på Frilagret i Göteborg blev mycket välbesökt och bjöd på ett fullspäckat, spännande program. Upp emot 80 personer lyssnade till spännande föredrag och panelsamtal, kollade på konst och diskuterade med varandra. Allt kring internet, unga och Fair Sex – sex på lika villkor med ömsesidighet och respekt.

Eftermiddagen blev en kraftsamling för att stärka arbetet för unga som utsätts för kränkningar och hot på nätet och gemensamt konstaterades att det inte bara handlar om det som sker på internet. Det handlar om våra normer, värderingar och vår värdegrund.

Dagens första programpunkt tog avstamp i det som i media kom att kallas för Instagram-målet. Det är nu drygt två år sedan och på plats på Frilagret fanns fd. rektorn för Plusgymnasiet Lotta Krus, chefen för polisens avdelning för ungdomsutredningar Birgitta Dellenhed, och Sara Males som är projektledare för En skola för alla.2015-04-23 16.43.47-2

Lotta inledde med att återberätta hur allt började. Hur några elever på Plusgymnasiet kom upp till hennes kontor och visade det aktuella Instagram-kontot och berättade för henne vad det var som pågick. Antalet följare för kontot eskalerade samma dag och sedan började ett rykte spridas att eleven som startat kontot gick på Plusgymnasiet, där Lotta då var rektor. Det var spännande och imponerande att höra hur Lotta Krus hanterade situationen, hur snabbt åtgärder och stöd för eleverna sattes in och samtidigt konstatera hur svårt det är att komma åt något som sker på nätet. På några timmar kan saker spridas tills tusentals personer och skapa enorm skada för personerna som blir inblandade.

Birgitta Dellenhed berättade hur polisen agerade under händelsen och sedan även Sara Males som drog igång ett gemensamt projekt mellan Göteborgs Stad, kommunala och privata gymnasieskolor samt Friends. Gemensamt erbjöd de utbildningar till alla rektorer i hela Göteborg, föräldramöten och föreläsningar om mobbing på nätet. De tog fram en broschyr som spreds till alla skolor i Göteborg och som finns att ladda ner här2015-04-23 17.10.17

Författaren Caroline Engvall fanns på plats och berättade om de barn hon träffat genom åren. Det var gripande berättelser och hon presenterade även den skakande siffran att 25% av alla tjejer i Sverige har varit med om ett sexuellt övergrepp. Engvall gav även konkreta råd kring hur man kan gå till väga om man har kontakt med ett barn som är utsatta på nätet. Våga fråga, döm inte och försök se det från den ungas perspektiv var några av de råd som presenterades.
På plats fanns även knappt 50 elever från Öckerö Seglande Gymnasium. Fyra av dem deltog i det avslutande samtalet, där även representanter från Tjejjouren Väst, FATTA, ATSUB, polisen och Realstars fanns med. Samtalet fokuserade på hur man på olika sätt kan jobba för att stärka unga, både på och utanför nätet. I detta samtal blev det tydligt att denna problematik är så mycket större än enbart internet och sociala medier. Det handlar om hur vi är mot varandra, på alla platser i samhället och vad det är för normer och värderingar som styr. Vilken värdegrund är det som styr och hur kan vi jobba för att förändra och förbättra den? Ungdomarna bidrog med många kloka idéer, kring vad både de själva kan göra för att stärka värderingar kring Fair Sex men också vad vuxna i deras närhet kan göra. Flera av dem sa att vuxna kan bli mycket bättre på att bry sig om vad som sker på internet, och inte avfärda det som något oviktigt eller något som är frånskilt allt annat.

image kopia 13

Vi måste alla bli bättre på att ifrågasätta och kritiskt granska de förväntningar som både tjejer och killar har på sig. Det finns otroligt starka normer kring kön, sex och relationer som måste upp i ljuset och ifrågasättas. Vi måste stärka värderingar för Fair Sex och genom detta motverka alla former av sexuella övergrepp och kränkningar.

Återkommande i alla samtal denna dag var vikten av att fråga. Precis som att föräldrar och andra vuxna i ungas närhet frågar, hur var det i skolan idag? Hur var det på festen? Hur var det hos kompisen? Hur var det på fritidsgården? Måste föräldrar börja fråga: Hur var det på Internet idag? Vad har hänt där? På Facebook? Vad tänker du om det?

Unga spenderar mer och mer av sin tid på just internet, det är lika socialt och verkligt som något annat och detta är något som vuxna måste förstå och bejaka. Som en paneldeltagare sa: Vi kan inte bara avskriva det som att vi vuxna inte förstår internet, eller är på internet. Vi måste vara där, vi måste lära oss.

Ungas utsatthet på nätet är en fortsatt högaktuell fråga och denna kraftsamlande, mycket lärorika och kunskapssökande eftermiddag var ett sätt att belysa det. Vi hoppas på fler liknande event och samarbeten framöver och vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla paneldeltagare, besökare och till Frilagret.

Be Sociable, Share!