Proaktiva anti-trafficking initiativ i Rumänien

Rumänien är ett av de länder som förknippas med människohandel både som ett rekryteringsland och transitland, därutöver sexturism och trafficking inom landet. Realstars har tidigare besökt och haft erfarenhetsutbyte med organisationer i Holland, Frankrike, England och Tyskland och nu även med organisationer i Rumänen.

Väl i Rumänien får jag berättat för mig att 4 miljoner personer har lämnat landet för arbete i andra länder i Europa. Enligt EU statistik finns flest offer för trafficking med rumänskt ursprung i Europiska länder. Under besöket i mitten av maj träffar jag först Eliberare som är en relativt ung organisation, precis som Realstars. Organisationen har ett starkt fokus på kommunikation för att skapa en social rörelse mot trafficking. Det är bara under de senast åren som kampanjer och information om trafficking nått allmänheten, trots att de allvarliga problemen funnits länge i landet.

Eliberare arbetar förebyggande både i skolor och tillsammans med företag och är egentligen en form av reklambyrå som vänder sig till företag och för att föra fram dess budskap inom etik och hållbarhet. Samtidigt visar de på hur företagen kan stödja och engagera sig i traffickingfrågan. Tjänsterna finansierar ett förebyggande arbete mot sexuell exploatering, arbetsslaveri, barntiggeri och situationer där personer utnyttjas att begå brott. Även den andra organisationen jag besöker, AsociatiaFREE, arbetar nytänkande, deras fokus är att hjälpa dem som utnyttjas i prostitution och trafficking för sexuella ändamål. Jag träffar grundaren Laetitia Gotte, som är socialarbetare och kommer från Frankrike och har bott i Rumänien under sju år. De försöker hela tiden finna nya sätt att nå ut till dem som exploateras i prostitutionen i Bukarest, på gatan och på sk massagesalonger.

Förutom organisationer som AsociatiaFREE finns organisationer som står för ”harm reduction” och delar ut kondomer och till och med verkar för legalisering av prostitution. AsociatiaFREE ser skadorna av prostitutionen och försöker hjälpa kvinnorna och flickorna och ibland pojkarna till ett nytt liv och ett jobb. Arbetet försvåras inte bara av att det är svårt att nå ut och träffa de som hamnat i sexhandeln och trafficking utan även genom att EU-finansierade stödprogram misslyckas att nå de mest utsatta. Exempelvis kan kraven vara orimliga – att tjejerna ska ha motsvarande gymnasier då många av dem inte gått i skola överhuvudtaget. För att få stöd och träningsprogram krävs ibland även intyg från polisen som visar att de utnyttjats. Den situationen är svår för många med utsatt bakgrund, ibland med övergrepp, och med misstro mot myndigheterna och polisen. 20150514_171645

Ett annat problem är attityder och felaktiga föreställningar om frivillighet. Alla ser inte en 16- årig ficka som ett offer. ”Det är hennes val och så bryr man sig inte”. AsociatiaFREE ser hur kvinnorna kontrolleras, att handeln organiseras och hur de tvingas av olika skäl – ibland av fattigdom. AsociatiaFREE har ett eget sätt att få kontakt med kvinnorna. Det går in på massagesalonger i den turistbesökta äldre stadsdelen, som i själva verket är prostitution. Som representanter från en kvinnorättsorganisation får de komma in och har sedan en kort stund att lämna flyers med gratis manikyr till kvinnorna. Sedan bokar kvinnorna tid för manikyr och träffar en kvinna på AsociatiaFREE som själv överlevt prostitution och för henne kan de berätta sin sorgliga historia. De ser möjligheter och får stöd. Många är under 18 år, många är sköra. En del är Romer. Laetitia menar att myndigheterna gärna inte för statistik om att romerna är så hårt drabbade – för att inte stigmatisera. En annat skäl kan vara att de vill inte visa i EU sammanhang att de inte lyckas skapa bättre förutsättningar för integration av romer.

AsociatiaFREE ska göra en egen undersökning för att synliggöra problemen. En affisch på väggen visar både visuellt och i text ett viktigt budskap: You see a prostitute – we see a treasure. In the backgroud of prostitution – exploitation is hidning.. Don´t judge without kwowing.

11267199_1078960538798565_8896987610453510784_n Avslutningsvis berättar hon att det är öppna för samarbete med Realstars i framtiden. Utbyte mellan oss organisationer som bekämpar prostitution och trafficking är otroligt värdefullt och trots utmaningarna, mörkret, ser jag hur vi gör motstånd och förebygger och verkar för en värld fri från trafficking.

Malin Roux för Realstars

Be Sociable, Share!