#wedontbuyit, ny lagstiftning i Nordirland och End Demand Now i Skottland

Det händer grejer på de brittiska öarna, kampanjen #wedontbuyit i Irland och Nordirland, ny sexköpslagstiftning i Nordirland och senast igår en ny antiprostitutionskampanj i Skottland.

Under våren har en kampanj vid namn #wedontbuyit vuxit sig stark på de brittiska öarna. Med slogans såsom ”Prostitution we don’t buy it” och ”most men never buy sex” har kampanjen, som riktar sig mot killar och män, haft stor genomslagskraft. För faktum är att de flesta irländska män aldrig betalt för sex och hävdar att de inte heller skulle göra det enligt en undersökning som genomförts. Men trots det anser upphovsmakarna bakom kampanjen att dessa män kan spela en viktig roll i kampen mot trafficking och prostitution genom att våga prata och diskutera dessa ämnen med vänner och bekanta för att slå hål på föreställningar och myter.[1]

Initiativtagarna till kampanjen har även uppmanat killar att prata om den avhumanisering som sker av de kvinnor som tvingats in i ett liv i prostitution. ”Avhumanisering sker genom att man är medveten att det man gör inte är rätt. Om du betalar för sex, betalar du inte för samtycke, utan du betalar för att en kvinna tillfälligt ger upp sin rätt att säga nej”.

Ett steg i rätt riktning på de brittiska öarna har även skett genom att den nya lagstiftningen mot sexkköp trädde i kraft den första juni i Nordirland. Lagstiftningen som inspirerats av den nordiska modellen, gör det olagligt att köpa sex men lagligt att sälja. De som köper sex kan nu dömas till upp till ett år i fängelse eller få böter. Lagens syfte är att minska efterfrågan på sexuella tjänster, enligt den nordiska modellen.[2] Det är glädjande att fler länder ansluter sig till den nordiska modellen och straffar köparen istället för säljaren och förebygger sexköp genom att tydligt visa på de värderingar som ett samhälle som värnar allas rättigheter bör bygga på.

Idag lanserade även ett antal abolitionistiska grupper i Skottland en kampanj vid namn End Demand Now. Efter att Nordirland gått i bräschen på de brittiska öarna, med den nya lagstiftningen mot sexköp, hoppas nu dessa grupper att Skottland ska vara näst i tur.[3]

[1] https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/new-campaign-urges-irish-men-to-take-stand-against-sex-trafficking-1.2185276

[2] https://www.reuters.com/article/2015/06/01/us-nireland-women-prostitution-idUSKBN0OH2RR20150601

[3] https://www.thenational.scot/news/campaign-launches-to-bring-end-to-prostitution.3835

Be Sociable, Share!