”Vi kan välja att inte köpa sex”

 Realstars har besökt Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg och träffat totalt 90 engagerade och intresserade elever. Efter en introducerande föreläsning, där det också lyftes mycket frågor och tankar fick eleverna i grupper diskutera vad de själva kan göra för att verka mot trafficking och för Fair Sex. Här är några av alla de spännande förslag och tankar klasserna bidrog med! 

2015-09-16 11.09.25-1En av frågorna som diskuterades mest flitigt var hur eleverna själva kunde stödja arbetet för att stoppa trafficking.

 ” Sprida information om konsekvenserna om trafficking på sociala medier”.

” Sprida budskapet om Fair Sex

” Informera allmänheten om det nuvarande läget, om att det inte är okej att fortsätta som vi gör”

” Diskutera ämnet i skolan och på arbetsplatser för att informera allmänheten om hur viktig frågan är.”

” Demonstrera mot trafficking

”Göra det olagligt i alla länder”

”Vi kan välja att inte köpa sex”

Detta var bara några av alla de grymma förslag som lyftes!14 bild till blogg

En annan fråga som väckte stort engagemang var hur de som elever på skolan kunde göra för att skolan skulle bli en Fair Sex skola – en skola som värna om alla människors rätt till sex på lika villkor. Här diskuterades massa konkreta förslag bland annat

 ”Hålla föredrag om Fair Sex”

”Man kan göra posters och sätta upp på väggarna”

”Informera och diskutera mer klasser på skolan”

”Alla kan gå runt i en Fair Sex T-shirt

”Ta upp detta på sexualkunskaps-föreläsningar”

”Jobba med att få ungdomar att förstå allvaret i situationen.”

Andra frågor som diskuterades var varför prostitution in är ”som vilket annat yrke som helst”, varför det är mest män som köper och kvinnor som säljer sex och vad det är som driver på efterfrågan. I alla diskussioner visade elverna på stor förståelse för vilka ojämlikheter som finns i samhället, mellan till exempel kvinnor och män, och dessutom vad det är som gör att prostitution i praktiken inte är som vilket annat yrke som helst. Ett citat som sammanfattar mycket av diskussionerna:

 ”För prostitution brukar gå hand i hand med tvång och fysiskt våld. ”

TACK för väldigt lärorika och inspirerande diskussioner. Ni är riktiga stjärnor som bidrar stort i kampen för en värld fri från sexslaveri.

Psst! Hej du som läser! Du kan också göra något alla elever på Lindholmen gjorde: Skriv under vår petitionslista för ett Europa fritt från trafficking.

Be Sociable, Share!