”Jag tycker att det var bra att vi fick diskutera och uttrycka våra åsikter om det vi lärt oss”

Under de senaste veckorna har RealStars haft flera besök på gymnasieskolor runtomkring i Stockholmsregionen och det kommer därför att bloggas flitigt de kommande dagarna för att kunna berätta allt spännande vi varit med om.

Ett genomgående tema under våra skolbesök är att eleverna uppmuntras att vara mycket aktiva, delaktiga och ställa många frågor. Likt citatet i rubriken säger så tror jag att engagemang och inspiration föds när eleverna får uttrycka sig fritt, utan att vara rädda för att säga fel eller vad de tycker och tänker.

Detta engagemang ser olika ut i olika klasser, mycket beroende på hur mycket tid som avsatts för besöket från skolans håll. Under de besök vi genomfört den senaste tiden på Ross Tensta Gymnasium har tiden varit knapp, men likväl har föreläsningarna präglats av mycket diskussion och tankar från eleverna. Många av eleverna har kommit med för mig helt nya perspektiv och tankesätt – vilket skapat en bra grund för diskussion och reflektion över sin egen och andras livssituation.

Kunskapsgymnasiet Globen å andra sidan var den avsatta tiden aningen längre men tyvärr fanns det inte tid för att genomföra en kreativ workshop. Istället valde vi att fokusera kort på de värderingsövningar vi alltid har med oss. Värderingsövningarna går i kort ut på att jag som processledare ställer mer eller mindre kontroversiella påståenden – kring tre teman; ”nära mig”, ”prostitution och trafficking” samt ”sexköp” – som eleverna får ta ställning kring genom att svara ja eller nej. Vi belyser alltid att detta är påståenden som man inte kan ha rätt eller fel kring och att alla får tycka och tänka precis som man vill. Ett av dessa påståenden är: ”Det är en mänsklig rättighet att ha sex” – initialt är det många elever som direkt svarar ja. Men efter en stunds betänketid börjar många ifrågasätta påståendet – ”Att ha rätt till sin egen sexualitet är en mänsklig rättighet, men inte att ha sex med någon annan”.

Upplägget under de besök som vi haft på Norra Real har varit liknande det på Kunskapsgymnasiet. Även om eleverna på Norra Real haft aningen längre tid till värderingsövningarna vilket var väldigt uppskattat – ”Jag tycker att det var bra att vi fick diskutera och uttrycka våra åsikter om det vi lärt oss”. Vi på RealStars uppmuntrar alltid, när det finns tid till kreativt skapande. Det kreativa skapandet kan vara genom t.ex. kollageskapande, foto/bild eller film – i Norra Reals fall handlade det om att som en del i samhällsundervisningen enskilt skriva en debattartikel om den svenska sexköpslagen och även få möjligheten att publicera den här på RealStars blogg.

Vi vill tacka Ross Tensta, Kunskapsgymnasiet Globen och Norra Real för givande och inspirerande besök.

Ni är stjärnor.

Be Sociable, Share!