”Prata mer!! <3 (om ämnet)"

De senaste besöken på Marks Gymnasiekola, Lindholmens Tekniska Gymnasim och Cybergymnasiet i Göteborg har bjudit på intensiva diskussioner, massa kreativitet och stort engagemang. De som säger att unga inte är engagerade i samhällsfrågor borde verkligen följa med oss på RealStars ut i skolorna, vi kan visa att så inte är fallet. Gymnasieungdomar är väldigt engagerade och peppade på att bidra på det sätt de kan.

”Inte köpa sex och motivera andra att inte köpa sex”. Skriver en grupp elever på Marks gymnasieskola som ett av många förslag på vad de själva kan göra för att motverka trafficking.

Detta är bara en av många inspirerande saker som ofta kommer upp i diskussionen. Att fundera på vad en själv kan göra för arbetet är viktigt för att också kunna se sin egen roll i samhället och sin möjlighet att påverka. Många av de elever vi träffar har till exempel inte åldern inne för att rösta, men det finns såklart massor av saker de kan göra ändå för att skapa opinion som påverkar. Och detta visar eleverna vi träffar en stor förståelse för, att de har makt att till exempel sprida information, kunskap och göra skillnad.2015-11-04 15.24.11-1

Att motivera andra att inte köpa sex är något vi alla kan göra genom att berätta för människor i vår närhet vad vi vet om hur det ser ut runt om i världen, Europa och Sverige när det kommer till prostitution och trafficking. Prata med din kollega, din kompis, din granne eller kusin. Det gör skillnad.

Att prata om sex, normer och värderingar är något som samtliga elever lyfter som viktigt och centralt när det kommer till frågan hur skapar vi en Fair Sex-skola, alltså en skola där principen om alla människors rätt till sex på lika villkor råder. ”Prata, prata, prata om det!!” antecknar flera under sina diskussioner. Det är otroligt viktigt att det är högt i tak i skolan i diskussioner som handlar om sex , normer och relationer. Att samtal kan föras och att olika värderingar och åsikter kommer upp till ytan och diskuteras. För alla elever har massa viktiga tankar och saker att säga om detta bara de får tiden och utrymmet.

Tack för givande besök!

Be Sociable, Share!