Hur myter om prostitution påverkar arbetet mot sex trafficking

I århundraden har det pratats om att prostitution är det äldsta yrket som har existerat. Det görs fortfarande idag samtidigt som vi vet att prostitution numera utgör en betydande del av det moderna slaveriet även om medvetenheten om att prostitution är en del av sexhandel som går emot de mänskliga rättigheterna.

Våra uppfattningar om prostitution har vi ofta fått från de myter som är en del av samtalet om prostitution och människohandel. Detta medför att det blir svårare att bekämpa människohandel.

För att effektivt kunna bekämpa människohandel, mer specifikt sex trafficking, behövs det en nytt tänkesätt och ett nytt synsätt om vad prostitution innebär och dess koppling till människohandel.

Jag vill här ge exempel på myter som kretsar runt prostitution.

•”Det är ett jobb som vilket som helst”
• ”Prostitution är ett val”
•”Prostitution är världens äldsta yrke”
•”Prostituerade tjänar mycket pengar” 
•”Prostitution skapar ekonomisk självständighet för kvinnor, framförallt för migrant-kvinnor”
•”Vissa kvinnor hävdar att det är deras rätt att prostituera sig”
•”Prostitution handlar om sexuell frigörelse, att avskaffa är anti-sex”
Dessa myter om köp av sexuella tjänster har blivit på något sätt normaliserat i vårt samhälle till den grad att det har blivit ”osynligt för allmänheten”. Med detta menas att samhället tittar bort när kränkningar sker.

Detta har bidragit till att kampen mot prostitution har dämpats och tas inte på allvar då den positiva företeelsen har tagit över.

Denna attityd har infiltrerat sociala medier och på så sätt får median oss att tro att det är acceptabelt att objektifiera. Frågan som skall ställas då är: kommer vi kunna uppnå en jämställdhet mellan könen om prostitution tillåts?

Så länge prostitution ses lagligt och acceptabelt blir det svårt att bekämpa sex trafficking. Samtidigt så länge politik och lagstiftning inte förbjuder prostitution kommer det alltid existera en laglig bas där människohandlarna och sexköparna kan röra sig fritt.

Detta innebär att vårt samhälle inte är tillfullo jämställt så länge man tillåter en olaglig verksamhet pågå som är ”laglig” på pappret men som går emot en individs mänskliga rättigheter.

Sex trafficking går emot vad mänskliga rättigheter står för och genom att vi tar oss an myterna som representerar prostitution positivt kan ”sexarbete” erkännas som ett jobb. Bristen på ”den glada prostituerade kvinnan” påvisar att en individ inte väljer ett arbete där fysisk, verbal och sexuellt utnyttjande sker.

De som har överlevt sexindustrin anser att sexköpslagen ger dem en möjlighet att komma bort från detta och att prostitution är en kränkning av mänskliga rättigheter.

Vi rekommenderar att läsa vidare i skriften ”18 Myths on prostitution” som tagits fram av European Women’s Lobby här.

Be Sociable, Share!