Zanna Tvilling från Stockholmspolisens Prostitutionsgrupp om arbetet som kan rädda liv

Zanna Tvilling, polisassistent vid Stockholmspolisen, kommer ofta i kontakt med både offer och förövare i sitt arbete mot prostitution och trafficking. Här berättar hon om Prostitutionsgruppens fyra huvuduppdrag.

Lokalisera och gripa sexköpare
Vi arbetar aktivt med den svenska sexköpslagstiftningen för att lagföra män som köper sexuella tjänster. Den svenska sexköpslagstiftningen har funnits sedan 1999 och är utformad så att det är olagligt att köpa sexuella tjänster men inte att sälja sexuella tjänster. Prostitutionsgruppen i Stockholm griper ungefär 150-200 män per år för att ha köpt sex.

Kartlägga och gripa människohandlare och hallickar
När vi rör oss i miljöer där prostitution bedrivs kommer vi automatiskt i kontakt med hallickar och människohandlare. Detta gör att koppleri- och människohandelslagstiftningen aktualiseras i vårt arbete för att därigenom bekämpa den grovt organiserade brottsligheten som är direkt kopplad till problematiken.

Hitta och rädda barn och ungdomar ur prostitution
Ett av våra absolut viktigaste uppdrag är att genom uppsökande arbete hitta och identifiera minderåriga flickor och pojkar som befinner sig i prostitution med syftet att rädda barn och ungdomar från att förstöra sitt liv genom prostitution. Detta arbete bedrivs i nära samverkan med Socialtjänst.

Identifiera nya kvinnor och män som befinner sig i prostitution
Att regelbundet genomföra kontroller i miljöer där prostitution förekommer med syfte att hitta människor, i synnerhet utländska kvinnor, som förts till Sverige för att prostitueras. I vårt arbete vistas vi ständigt i olika typer av prostitutionsmiljöer så som exempelvis; hotell, lägenheter, sexklubbar, parkeringsgarage, offentliga toaletter och den öppna gatuprostitutionen.

Majoriteten av vår arbetstid ägnas nuförtiden åt den prostitution som är kopplad till internet då det idag är den huvudsakliga arenan för prostitutionsproblematiken. Prostitutionsgruppen gör även regelbundna tillslag i gatu- och krogprostitutionen.

image1
Be Sociable, Share!