Kreativa processer!

En viktig del av RealStars arbete i gymnasieskolor är det kreativa inslaget. Vi tror att unga kan göra skillnad. Genom exempelvis konst, film, foto och animation ges eleverna en kanal att uttrycka och gestalta sina tankar och idéer kring trafficking och fair sex. Under hösten har RealStars Stockholm haft ett flertal besök där de kreativa processerna löper över en längre tid.

På Stillerska filmgymnasiet arbetar årskurs ett med ett filmprojekt som löper över hela terminen där eleverna ska gestalta varför efterfrågan på sexuell exploatering finns och hur vi kan arbeta för att motverka den. Dessa filmer kommer att presenteras under december och sedan finnas tillgängliga på Creativity for Fair Sex.

Den kreativa processen på Södra Latin å andra sidan pågår under en fyra veckors period. Estetklassen som tidigare arbetat med att skapa affischer i grupp på massa spännande teman fick nu i uppgift att individuellt skapa affischer som gestaltar hur efterfrågan driver trafficking och prostitution. Dessa verk kommer i slutet av november presenteras för RealStars under ett lektionstillfälle och sedan även ställas ut på ett vernissage för skolans elever och andra inbjudna under december. Ett jättebra initiativ av Södra Latin där konsten blir tillgänglig till en större publik och eleverna ges en chans till större påverkan!   

Under torsdagen den 5/11 besökte vi även Sundbybergs It-gymnasium  och elever som pluggar estetisk kommunikation. Efter ett samtal med eleverna som präglades av stor nyfikenhet och engagemang presenterades även här en kreativ uppgift som eleverna ska arbeta med under en tre veckors period.

Vi på RealStars är oerhört spända och nyfikna på att se resultaten från dessa kreativa processer. Ni är alla stjärnor!

Be Sociable, Share!