Posts Categorized: Sexhandel och trafficking i Europa

Relstars har läst senaste rapporten över prostitution i Sverige

Nyligen släppte Länsstyrelsen i Stockholm rapporten Prostitutionen i Sverige 2014 – En omfattningskartläggning. Vi har läst den och kan återigen konstatera att prostitution och människohandel går hand i hand och att mer förebyggande och aktivt arbete som motverkar sexköpen också behövs. De kunskapsluckor som lyfts i rapporten är något Realstars välkomnar kartläggningar av i framtida… Läs vidare »

RealStars på konferens om människohandel

Den 23-24 mars deltog RealStars i en konferens om människohandel anordnat av Länsstyrelsen i Stockholm. Dagarna gav oss många intressanta och givande diskussioner kring trafficking med andra frivilligorganisationer men också beslutsfattare. En summering är att det krävs ett samarbete på olika plan, inte minst mellan organisationer och myndigheter för att ge traffickingoffer den hjälp de… Läs vidare »

Att säkerställa att traffickingoffer får hjälpen de förtjänar

Människohandel, och då inkluderat människohandel för sexuella ändamål, fortsätter öka och för att motverka detta krävs det att alla berörda myndigheter säkerställer att alla offer får skydd och får det stöd och den hjälp de förtjänar. Detta inlägg är en sammanfattande reflektion, av en av våra engagerade volontärer, Samuel Maher, kring huvuddragen i Migrationsverkets rapport… Läs vidare »

Trafficking och övergrepp mot barn i West Midlands, England.

England har under de senaste åren skakats av flera skandaler kring sexuella övergrepp av barn. Nu avslöjar en rapport från polismyndigheten i West Midlands (se karta här) att bara under förra årets 6 första månader 488 barn utsattes eller låg i riskzonen för att bli utsatta för sexuella övergrepp i regionen. Liksom vid tidigare skandaler… Läs vidare »

Nu lanserar vi filmen My First Time

Realsstars vill självklart uppmärksamma att det imorgon är den internationella kvinnodagen. Detta är en dag för att belysa det förtryck och den diskriminering som fortfarande finns runt om i världen, mot just kvinnor och flickor. 8 mars 2015 vill vi uppmärksamma det sexslaveri som miljontals kvinnor och flickor världen utsätts för i prostitution och trafficking… Läs vidare »

”Hur kommer det sig att män köper kvinnor?”

Vi har besökt Hvitfeldtska gymnasiet tre gånger den senaste veckan. Tillsammans med totalt 90 18 åringar har vi diskuterat vår tids stora mänskliga slaveri, sexhandeln och den växande prostitutionen i Europa. Vid ett tillfälle diskuterade vi mycket kring lagstiftning, hur det faktiskt går till när en människohandlare lurar och tvingar in kvinnor och barn i… Läs vidare »

Hjälp oss att sätta stopp för Red Light District i Rom!

Just nu behandlas ett förslag om en ”Red Light Zone” i Rom i syfte att  legalisera prostitution och bötfälla den prostituerade för sexköp som sker utanför zonen. Hjälp oss att stoppa lagförslaget genom att skriva under petitionen som du hittar här! I mars 2014 lade senatorn Maria Spilabotte, ivrigt påhejad av b.la. Forza Italias’ Alessandra Mussolini,… Läs vidare »

Europeiska rådets visioner kring kommande års arbetet – efter Milleniemålen

I och med det nya året, 2015, har vi också gått in i året under vilket FN:s milleniemål ska vara uppfyllda. Milleniemålen kom till år 2000 under ett toppmöte i FN med världens ledare. Syftet var att rikta uppmärksamhet mot utsatta människors behov världen över och att det fanns ett kollektivt ansvar för en positiv utveckling… Läs vidare »

SPACE International – samlar dem som överlevt prostitution

SPACE International (Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment), skapades av en grupp personer som alla överlevt sextrafficking. De arbetar nu för att avskaffa den globala människo- och sexhandel. Organisationens mål är att väcka allmänhetens medvetenhet kring det våld som går hand i hand med prostitution samt att få regeringar att ta itu med världens äldsta… Läs vidare »

Resolution för kriminalisering av sexköp genomröstad i Litauen

Den 16 december 2014 röstade parlamentet i Litauen för en resolution som är ett första steg på vägen mot att helt kriminalisera köp av sexuella tjänster. Ett mycket glädjande besked i kampen mot trafficking och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det var inte första gången resolutionen diskuterades i parlamentet. Resolutionen initierades av Vincė Vaidevutė Margevičienė, riksdagsledamot… Läs vidare »