Posts Categorized: Sexhandel och trafficking i Europa

“Hur kommer det sig att män köper kvinnor?”

Vi har besökt Hvitfeldtska gymnasiet tre gånger den senaste veckan. Tillsammans med totalt 90 18 åringar har vi diskuterat vår tids stora mänskliga slaveri, sexhandeln och den växande prostitutionen i Europa. Vid ett tillfälle diskuterade vi mycket kring lagstiftning, hur det faktiskt går till när en människohandlare lurar och tvingar in kvinnor och barn i… Läs vidare »

Hjälp oss att sätta stopp för Red Light District i Rom!

Just nu behandlas ett förslag om en “Red Light Zone” i Rom i syfte att  legalisera prostitution och bötfälla den prostituerade för sexköp som sker utanför zonen. Hjälp oss att stoppa lagförslaget genom att skriva under petitionen som du hittar här! I mars 2014 lade senatorn Maria Spilabotte, ivrigt påhejad av b.la. Forza Italias’ Alessandra Mussolini,… Läs vidare »

Europeiska rådets visioner kring kommande års arbetet – efter Milleniemålen

I och med det nya året, 2015, har vi också gått in i året under vilket FN:s milleniemål ska vara uppfyllda. Milleniemålen kom till år 2000 under ett toppmöte i FN med världens ledare. Syftet var att rikta uppmärksamhet mot utsatta människors behov världen över och att det fanns ett kollektivt ansvar för en positiv utveckling… Läs vidare »

SPACE International – samlar dem som överlevt prostitution

SPACE International (Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment), skapades av en grupp personer som alla överlevt sextrafficking. De arbetar nu för att avskaffa den globala människo- och sexhandel. Organisationens mål är att väcka allmänhetens medvetenhet kring det våld som går hand i hand med prostitution samt att få regeringar att ta itu med världens äldsta… Läs vidare »

Resolution för kriminalisering av sexköp genomröstad i Litauen

Den 16 december 2014 röstade parlamentet i Litauen för en resolution som är ett första steg på vägen mot att helt kriminalisera köp av sexuella tjänster. Ett mycket glädjande besked i kampen mot trafficking och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det var inte första gången resolutionen diskuterades i parlamentet. Resolutionen initierades av Vincė Vaidevutė Margevičienė, riksdagsledamot… Läs vidare »

Prostitution och trafficking exploaterar de svaga och sårbara

Att förövare betalar för att begå övergrepp och sexuellt våld ingår i den sexuella exploatering som kallas prostitution. ”Slavery still exists, but now it applies only to women and its name is prostitution. ” Det konstaterade den klarsynta författaren Victor Hugo redan på 1800-talet. Den 12 e nov samlades många av oss organisationer som vill… Läs vidare »

Sverige skyddar inte barn som utnyttjas för sexköp

Kalla Fakta gjorde den 4 november en dokumentär där dem granskade barnprostitutionen i Sverige. Den svenska modellen och sexköpslagen har varit en förebild för många länder. I programmet framkom dock stora brister i Sverige när det gäller skyddet av barn där Sveriges lag mot sexköp av barn en av de sämre i Europa. Köp av… Läs vidare »

Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel

RealStars deltar i initiativet Plattformen Civila Sverige mot människohandel som samlar en rad svenska organisationer i ett informellt nätverk. Ett viktigt projekt presenterades inför EUs Anti-traffickingdagen den 18 oktober om att det för första gången samlat in och sammanställt statistik för civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel. Statistiken är förd för åren 2010 till 2014… Läs vidare »

RealStars Malin Roux och Parul Sharma från The Academy for Human Rights in Business diskuterar CSR och arbetet mot sextrafficking

Igår, den 24 okt, anordnade Shenet, i samarbete med BPW – Business Professional Women, ett event i Kungstädgården där RealStars grundare Malin Roux och människorättsjuristen Parul Sharma från The Academy for Human Rights in Business, en del av företagsnätverket CSR Sweden var några av de medverkande. Temat var både företagens CSR arbete och Malin Roux… Läs vidare »

Idag släpper EU kommissionen ny statistik “Trafficking in human beings”

Det har nu gått halva tiden för EUs strategi i arbetet för att utrota människohandel som sträcker sig från 2012 till 2016. Inför EUs anti-traffickingdag släpptes idag den 17 oktober 2014 EU-kommissionen rapporten Trafficking in human beings (working paper). En rapport med statistik över fastställda traffickingoffer och människohandlare mellan 2010 och 2012. I rapporten kan… Läs vidare »