RealStars träffar organisationer på Irland och i Nordirland

Nordirlands sexköpslag trädde i kraft i juni i år. När RealStars besöker Nordirland och träffar Women’s Aid fick vi veta att första sexköpsfallet avslogs med motiveringen att lagens funnits för kort tid för att skapa medvetenhet bland sexköpare.

RealStars arbete för att motverka trafficking och efterfrågan begränsar sig inte till Sveriges gränser. Sedan starten 2010 har vi sett som en av våra hörnstenar att arbeta gränsöverskridande för ett Europa fritt från trafficking. Från lobbyarbete i Bryssel till att vi besöker olika länder och utbyter erfarenheter om att eliminera efterfrågan och numera även berätta om Hotels Against Trafficking. Turen var kommen till Irland och Nordirland, länder i framkant tack vara flera starka kampanjer och breda samarbeten. Stort genomslag har kampanjen “Turn Off The Red Light (TORL)” fått och satsningen  Reach Project som också har fokus på att nå ut till potentiella sexköpare och identifiera offer för människohandel.

Opinionsarbetet har gett resultat och den första juni i år trädde den nya lagstiftningen mot sexköp kraft i Nordirland. Lagstiftningen som inspirerats av den nordiska modellen, gör det olagligt att köpa sex men lagligt att sälja. De som köper sex kan nu dömas till upp till ett år i fängelse eller få böter. RealStars träffade bland annat Women’s Aid Federation Northern Ireland som stödjer kvinnor som är offer för prostitution, våld och trafficking och ser till att de brottsutsatta får stöd, t  ex boende, praktiskt och juridiskt hjälp.

Women’s Aid  har varit med i kampanjarbetet för en sexköpslag. De har reagerat kraftfullt nu när den första sexköparen, som gripits med stöd av lagen mot sexköp, har frisläppts. Det finns en reflektionsperiod på 45 dagar i Nordirland för att utsatta ska kunna  återhämta sig innan beslut om eventuell medverkan i rättegång. I en skrivelse framför de bland annat att det är fel att hävda att det ska finnas en tid för att genomdriva lagen och menar att alla beslut att inte åtala dem som köper sexuella tjänster i Nordirland strider mot andan i lagen. De påpekar att lagen existerar eftersom befintliga lagar om våldtäkt och människohandel är otillräckliga för att hantera dessa situationer och att poängen med den nya lagen är att den går medvetet längre för att skydda utsatta kvinnor.

20151120_145328 - version 2

Malin Roux Johansson, Director RealStars and Catriona Graham, Communications Manager, anti-trafficking efforts, Immigrant Council

RealtStars träffade även även Catríona Graham på Immigrant Council of Ireland, i Dublin, som arbetar aktivt mot trafficking och prostitution. Enligt Catríona fokuserar de nu kampanjarbetet för att en sexköpslag ska få större stöd på lokal nivå i Irland. För detta behövs modiga och kraftfulla politiker och de hoppas att lagen ska gå igenom nästa år. Immigrant Council of Ireland opinionsbildar och motiverar för att skapa medvetenhet och det menar att inget kommer förändras utan påtryckingar. Därför är opinionsarbetet viktig.

Här ger bilden ett exempel där flera organisationer  gått samman för ett gemensamt uttalande i kampanjen på Irland. Mer information här (där även bilden hämtats från). Vi citerar John Cunningham, ordförande i Immigrant Council of Ireland: “Prostitution is a brutal, exploitative and abusive criminal enterprise which must be targeted at source – and the small minority of men who buy sex who have brought organised crime to every part of our country. As a frontline organisation and independent law centre which supports victims of sex trafficking we know first-hand the human misery which lies at the core of these crimes. Men must now stand up and be counted and tell politicians it is time to act.”

Malin för Realstars

b8819-men1
Be Sociable, Share!