Så mycket kostar prostitutionen franska samhället

Le Mouvement du Nid – France är en fransk organisation som arbetar mot prostitution. Tillsammans med organisationen Pystel har de genomfört en studie kallad ProstCost för att undersöka de ekonomiska och sociala kostnaderna som prostitution medför.

I forskningen gjordes två uppskattningar:

1. antalet prostituerade i Frankrike
2. en kostnadsberäkning med 29 ekonomiska poster som tillsammans uppgick till 1,6 miljarder euro

Anledningen till att de ville göra studien var att 2014 bad EU Frankrike att beräkningen av omsättningen från prostitution i Frankrike skulle presenteras som en del av deras BNP. Frankrike sa nej till att genomföra en sådan beräkning eftersom man ansåg att prostitution sker under tvång och innebär exploatering av människor. Här nedan kan du se de beräknade kostnaderna för prostitutionen i Frankrike där man visar att det inte handlar om intäkter.

1. Kostnader för stöd till offer
Personer i prostitution är sex gånger mer utsatta för våldtäkt och löper sju gånger större risk att begå självmord. Detta kostar den franska staten mellan 252 och 370 miljoner euro per år. Som jämförelse kan nämnas att stödet till förebyggande insatser uppskattas ligga på 65 miljoner euro per år.

2. Integrering av ekonomin i kampen mot koppleri
Enligt ProstCost borde man integrera ekonomin i arbetet mot koppleri eftersom arbetet mot koppleri kostar staten uppskattningsvis cirka 3,2 miljarder euro och budgeten för polis och andra samhällsaktörer som hjälper människor i nöd kostar staten 12 miljoner euro.

3. Efterfrågan är roten till exploateringen och de sociala kostnaderna
De som köper sex vill tillfredsställa sina behov på en annan människas bekostnad. Studien visade att om ”klienterna” (sexköpare) skulle sluta köpa sex så skulle det franska samhället spara flera hundra miljoner euro per år.

På grund av att prostitutionssystemet i Frankrike ser ut som det gör just nu har det beräknats att det kan kosta landet upp till 1,6 miljarder euro per år. Studien visar att genom ekonomiska och etiska investeringar i förebyggande insatser kring prostitution kan den summan minska och att uppfattningen att prostitution skulle kunna ses som en inkomstkälla för samhället inte stämmer.

Här kan du läsa rapporten

Prostcost
Be Sociable, Share!