Europol oroliga för att trafficking i Europa ökar

I februari släppte Europol en ny rapport där de undersöker hur människohandeln inom EU ser ut. Rapporten visar att trafficking där barn och vuxna tvingas till sexslaveri ökade mellan åren 2013 och 2014, och de befarar att det kommer bli värre.

Sexuell exploatering är den mest frekvent rapporterade form av trafficking i Europa. Det är rörligheten och flödet av traffickingoffer som utgör själva grundpelarna för den kriminella marknaden. Österrike pekas ut som ett viktigt transitland, dit många offer från Östeuropa först hamnar efter att de blivit bortförda från sin hemort. Där blir kvinnor och barn tvingade till prostitution, för att sedan förflyttas till andra länder inom EU. Det beräknas att 71% av sexslavarna som befinner sig i Europa, och 70% av människohandlarna, är från EU och den stora majoriteten av dessa kommer från Östeuropa.

Italien, Spanien och Storbritannien är exempel på transitländer för offer från andra delar av världen.

Hela rapporten kan du läsa här.

Be Sociable, Share!