Tack Allmänna Arvsfonden, alla lärare, skolor och elever!

Året börjar lida mot sitt slut och det gör också RealStars tre år långa Arvsfonds-projekt Fair Sex: Nätverket och kreativa uttryck. Vi processledare vill här berätta lite om det sista året som varit och framförallt rikta ett stort, varmt tack till de lärarna, skolor och framförallt tusentals elever vi har fått chansen att träffa och engagera under 2015. TACK för ert engagemang och deltagande!

Under de tre år som RealStars genom stöd från Allmänna Arvsfonden har kunnat jobba med det här projektet har vi utvecklat massa nya metoder och samarbeten som vi tar med oss in i framtida projekt.

Det senaste året som vi jobbat som processledare i och omkring Göteborg och Stockholm har vi fokuserat på att engagera och involvera de unga vi möter i kreativt skapande. Det kan vara med collage, foto, film, text och annat som ungdomarna själva kommer på. Vi finns där som processledare för att stötta upp, engagera och involvera, både på plats men också med större projekt över en längre tidsperiod. Verken har sedan visats upp på skolorna själva, bibliotek, caféer och andra platser där RealStars befinner sig som till exempel Bokmässan i Göteborg.

12391891_1201443603216924_3619240462663111638_n 10325263_1201444099883541_7224966759112600343_n

Under året har vi träffat drygt 5000 ungdomar och diskuterat trafficking, Fair Sex och mänsklig rättigheter. Det finns ett stort engagemang hos de allra flesta som vi möter och vi upplever att unga har ett stort behov av att diskutera frågor som behandlar just dessa teman.

Vi hoppas att RealStars med sitt nya skolprojekt kan involvera och engagera ännu fler unga, lärare och andra aktörer på ett mer djupgående plan i arbetet för en värld fri från trafficking och för Fair Sex – sex på lika villkor.

Varma hälsningar från processledarna Anna och Anton.

Be Sociable, Share!