En tillbakablick på RealStars första decennium

Tio år, så fort tiden går. En tillbakablick visar ett stort spektrum av insatser för Fair Sex och mot trafficking, tusentals engagerade trots en liten organisation som till stor del är projektfinansierad och verkar som katalysator och jobbar genom andra och i nätverk för ett kraftfullare genomslag. Går vi till starten av RealStars resa har undertecknad varit drivande men det finns även män som har haft stor betydelse för idé och utformning. En idé blev dock inte som vi hade tänkt; att sälja produkter för Fair Sex har inte slagit rot men vi är mycket glada för andra viktiga framsteg.

Samtidigt kan vi konstatera att frågan i skrivande stund är än mer alarmerade med män som ständigt uppsöker människor att utnyttja sexuellt genom sexköp. Glädjande ser vi fler öppningar, inte minst genom att sexköpslagen sprids internationellt och att samtyckeslagen kan användas i sexköpsfall.

I år har RealStars funnits som idé, vision och verksamhet i mer än tio år. Vi har utbildat flera hundra hotell och nått mer än 25 000 skolelever flera hundra tusen i våra kampanjer. Vi har samarbetar vitt och brett, sektorsöverskridande med olika branscher och viktiga aktörer. Men här tänker jag främst ge en tillbakablick.

Innan vi startade formellt med en ideell förening i mars 2010 började vi redan 2008 forma idén. Jag hade med mig en lång erfarenhet både från idéburna organisationer och näringsliv och hade länge burit tanken om att prostitution och människohandel inte har tillräcklig uppmärksamhet. Tillsammans med min dåvarande partner Emmanuel Chatel-Roux, som har hjärtat på rätt ställe och stort engagemang, skapade vi RealStars.

Socialt entreprenörskap – Fashion for Fair Sex
Initialt drogs vi med i tidsandan. Jag ville komma bort från beroendet av projektbidrag och insamling som så ofta gäller för organisationer och vi ville båda nå ut brett och få människor som normalt inte engagerar sig för att ta ställning mot trafficking och för Fair Sex.

Idén började med Fashion for Fair Sex, att sälja leggings och produkter som ”bärare” och ställningstagare för Fair Sex och frihet som ett slags socialt entreprenörskap i samma anda som Tom Shoesdu köper en sko och ett par skänks till någon som behöver dem. Vi jobbade med en affärsplan via Connect Väst och Venture Cup. Designern Johanna Brag skapade ett fantastiskt mönster som ställdes ut på Röhsska museet i samband med ett event på EU:s anti-traffickingdag. Tiden var tyvärr dock inte mogen för att få stora klädkedjor att sälja modeprodukter till förmån för arbete mot trafficking. Fortfarande använder vi Brags mönster och som symbol för frihet. Idag kan man även köpa kläder och accessoarer med ställningstaganden via vår webbshop. Du kan se det här.

Vi har å andra sidan kommit fantastiskt långt med andra företagssamarbeten inom Business och Hotels Agaínst Trafficking och numera även massagesalonger mot trafficking. RealStars har blivit en föregångare även internationellt genom våra branschs- och företagssamarbeten för att motverka sexuell exploatering.

Injektionen till RealStars kom från mina tidigare uppdrag
Ofta får jag frågan varför jag tog initiativ till RealStars så därför tänkte jag här väldigt kortfattat berätta att det var två uppdrag under 2008 som väckte idén. Det ena var ett konsultuppdrag för Childhood där jag utvärderade projekt och därigenom kom i kontakt med utsatthet i prostitution och sexuella övergrepp. Det andra var ett uppdrag för Sandvik där jag granskade företagets uppförandekod och slogs av det jag misstänkte, att köp av sexuella tjänster inte var med i policyer och riktlinjer. Vi ville ta fasta på sexköpslagen och starta kampanjer för Fair Sex, inte slå folk på fingrarna utan lägga in positiv energi där vi alla kan göra skillnad och inte enbart fokusera på mörka starka berättelser om offren utan också prata om vem som förgrep sig och utnyttjade. Vi såg det som självklart att förövarnas offer skulle få rättigheter tillgodosedda men vi ville förstås förebygga så att inte fler människor drogs in i sexhandeln. Människor hamnar i prostitution på grund av att det finns en efterfrågan på sexköp. Att hjälpa brottsoffren är oerhört viktigt men så länge det inte läggs resurser på att förändra attityder som leder till sexövertramp, avsaknad av empati, snedvriden kvinnosyn, kommer fler bli brottsoffer.

Männen som formade RealStars
Själv önskade jag redan från början att fler män skulle engagera sig och jag är glad att män varit med från början och format RealStars. Och budskapet Fair Sex, om att sex ska ske på lika villkor och med ömsesidig respekt och samtycke, trodde både jag själv och Emmanuel redan var en del av vår lagstiftning. Vi förstod inte då att det behövdes en samtyckeslag nästan tio år senare som säger att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt, det vill säga unfair sex. I början önskade jag även att en man skulle vara talesperson för RealStars, för att bryta att det som vanligt skulle vara kvinnor som pratade om en sådan här fråga som de facto mest handlar om att det är män som ska ändra sitt beteende – efterfråga sexköp, utnyttja någon. Ändra mindset! Så blev det i den inledande fasen. Emmanuel skrev några mycket relevanta inlägg, bland annat Människohandel och jag där han pratar om sexköpare som ”män utan varken drömmar eller självrespekt” och Fair Sex som jag ser det. 

RealStars har även andra män att tacka när det gäller att ge uttryck för kärnan och för att ha skapat en relevant kommunikation. Magnus Almhed som vi har att tacka för den initiala copyn, hur vi uttrycker oss, och som nyss har svarat på tre frågorFredrik Ganslandt har vi att tacka för design och logotyp, basen kring varumärket som får oss att sträcka på oss vad gäller vår synlighet i färg och form. Även han har svarat på tre frågor som snart finns på bloggen.

Själv har jag varit i centrum som ledare men fick också rollen som talesperson även om det inte var tänkt så. Genomgående har jag drivit verksamheten för att andra aktörer ska med på tåget och bära vårt budskap Fair Sex mot trafficking, otroligt många vill med stolthet bidra medan andra aktörer fortfarande är på vår önskelista över ambassadörer och samarbetspartners. Jag är övertygad om att tiden en dag blir mogen för att fler ska ta ställning!

Så till visionen om ett Europa fritt från trafficking som initialt var mitt mantra. Ett viktigt steg utanför Sverige var när jag kom med i sammanhang i Bryssel för att jobba med EU direktivet redan 2011, ofta i nära samarbete med andra proaktiva aktörer. Det var ett viktigt steg för vårt internationella arbete. Jag har fortsatt arbetet och även besökt många länder och pratat sexköp och lag mot sexköp – känns märkligt ibland att det ska vara proaktivt att säga det ordet. Men en del pratar fortfarande om sexuell människohandel utan att prata om sexköpare, förövare. Därmed missar man det förebyggande arbetet.

Även om prostitutionsfrågan är utmanande ska vi i RealStars vara stolta över att vi lyckats få med så många; sammantaget har flera hundra, ja till och med tiotusentals människor på olika sätt engagerat sig i våra initiativ, aktiviteter och kampanjer genom åren. Vi har många tjejer, killar, kvinnor och män att tacka för fantastiska bidrag till arbetet mot trafficking, organisationens utveckling och utåtriktat arbete. Vi är inte förvånande över att det främst är kvinnor och tjejer i olika åldrar som engagerat sig i vår organisation, ser systerskapet, men hoppas på att fler män ska engagera sig de kommande tio åren. Det är allas angelägenhet. Vi har också många företag och nätverk att tacka för att de tagit till sig traffickingfrågan. Är ni nyfikna kring allt som hänt se våra blogginlägg. Det senaste decenniet har lett till förändring men vi har fortfarande en lång väg att gå!

Mitt första blogginlägg
Raderna nedan är hämtade från mitt första blogginlägg från 2010.

Äntligen, och stort, så känns det nu när vi smygstartar med RealStars blogg.

Världen kan vara en härlig plats att leva på. Här och nu. Tyvärr visar nyhetsströmmen att det inte gäller oss alla.

RealStars har en vision att göra alla till stjärnor, värdefulla och okränkbara. Fina ord. Ja visst. Men så viktiga. Med RealStars vill vi framförallt föra in ny energi i frågan om trafficking. Vi vill göra något åt det. Bli en ny röst som fokuserar på Fair Sex.

Det här är fortfarande väldigt relevant. I dag är jag mer oroad än tidigare över utvecklingen i Sverige. Vi ser en tilltagande sexhandel i Sverige vilket är frustrerande och djupt beklagligt. Samtidigt har vi nu chansen att skapa en vassare sexköpslag, en 2.0 version, och ge frågan högre prioritet. Det finns fortfarande många som inte vågar eller vill prata om män som köper sex och så länge det är så fortsätter vi att stigmatisera de personer som pressas att sälja sex.

RealStars är och har varit en pådrivande kraft både i Sverige och inom EU när det gäller att rikta fokuset mot förövaren och vi blir fler som tar frågan vid roten av problemet. Min önskan är att män ska påverka andra män att tydligare ta ställning mot våld mot kvinnor, eftersom de flesta män tar avstånd men få pratar om det.

Nu i maj startar vi en ny kampanj med denna inriktning. I 2019 års upplaga av 48h, Sveriges största reklamtävling för studenter, fick de tävlande i uppdrag att skapa annonser för RealStars och det är dessa annonser kampanjen bygger på. Vår förhoppning är att kampanjen kommer att fler att reflektera över sexköp och våga ta ställning! Sakta men säkert urholkar droppen stenen, men ibland kan det gå snabbt och en sten sätts i rullning. Så stort tack alla som jobbat i våra projekt, hjälpt till, stöttat oss och som tar ställning i denna viktiga fråga.

Malin Roux Johansson


Be Sociable, Share!