Fair Sex – så som jag ser det

Under den tid vi har arbetat med vårt koncept, genom alla diskussioner vi haft med så många fantastiska människor har vi fått ny vinklar. Ibland dyker roliga inslag upp som visat sig vara djupare när man ser på dem bortom de första intrycken.

Fair Sex är egentligen Free Sex eller till och med Sex for Free. Ganska kontroversiellt och roligt faktiskt.

I själva verket är det dessutom sant då sex är gonting man får och ger av fri vilja…

Jag tror att det blir enkelt att dra vissa slutsatser som kopplas till RealStars agenda.

Et voila!

Be Sociable, Share!