Realstars har under 2019 drivit en satsning för att motverka prostitution och människohandel med koppling till thai- och massagebranschen. Projektet har finansierats av Jämställdhetsmyndigheten och syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor. En viktig del i projektet är att motverka och uppmärksamma den sexhandel som idag pågår på thaisalonger/massagebranschen. Arbetet behöver prioriteras och ta stöd av sexköpslagen, vilket innebär att fokusera på de män som söker sig till thaisalonger samt även använda sig av befintlig människohandelslagstiftning.

Att män köper sexuella tjänster på thaimassagesalonger är inte något nytt fenomen men mycket tyder på att det har ökat och pågår relativt ostört. Gatutidningen Faktums granskningar under 2019 visar bland annat att antalet thaisalonger har femdubblats under de senaste tio åren. I reportagen vittnar kvinnor om hur de regelbundet ofredas av män som vill köpa sex. Att de hotas när män begär ”extra tjänster” och om en hög förekomst av svart arbetskraft som ibland även bor på salongerna. Tips från allmänhet, medias rapportering, polisens bedömning samt det uppenbart höga antalet besök på thaimassageguiden.se och diskussioner bland sexköpare på nätet, ger samtliga indikationer på en utbredning av sexhandeln. Mer information om situationen och initiativet hittar du i RealStars rapport om thaimassage och sexhandel.

Projektet har tagit fram en debattartikel som många aktörer skrivit under. Läs debattartikeln här.

Stöd och verktyg för thaisalonger/massagebranschen

Informationsträffar, film och märkning
Syftet med projektet är att skydda människor som är utsatta och förebygga mot sexuell exploatering. Följande delar har ingått: Dialog med thaisalonger våren 2019, framtagning av film och märkning som lanseras under hösten 2019.

I syfte att lyssna till arbetstagare på thaisalonger har Realstars genomfört informationsträffar för thaimassagesalonger i Malmö, Göteborg och Stockholm. Mötena var mycket uppskattade och informationsfilmen och märkningen svarar upp mot behoven hos många salonger som också bekräftade den verklighet och utsatthet som informationsfilmen, don´t welcome sex purhase, beskriver.
Vi planerar att genomföra informationsträffar även i februari eller mars 2020 eftersom många av de som deltog från thaisalongerna önskar träffas igen och prata om hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa en trygg arbetsplats utan sexhandel och exploatering.

Arbetar du i branschen och vill ta del av information som skickas ut? Hör av dig till info@realstars.eu för att skriva upp dig på utskickslistan.

Film
Projektet har tagit fram en film som har som syfte att uppmärksamma den sexhandel som pågår på thaimassagesalonger, hur vi tillsammans kan arbeta motverkande samt ge tips och stöd till thaimassagesalonger för att motverka sexköp.
Filmen är cirka 11 min och visar såväl problemet med män som efterfrågar sexköp på salongerna som utsattheten och stigmatiseringen för kvinnor på thaisalonger/massageinstitut. Filmen visar även vad massagesalonger och andra aktörer kan göra för att motverka sexköp och andra brott kopplade till thai- och massagebranschen.
Filmen finns på följande länk: https://youtu.be/zekjGBdMsAo

Märkning
I dialog med thaimassagesalonger har projektet även tagit fram en märkning ”We don´t welcome sex purchase.” Märkningen finns i olika utformningar och kan användas på thaimassagesalongerna och på företagens hemsidor samt sociala medier.
Märkningen går att beställa hos info@realstars.eu både tryckt och digital, eller ladda ner direkt genom att spara bilderna.

Tips på förebyggande åtgärder
• Tydlig information på hemsidan om vilken typ av massage och tjänster som erbjuds samt priser och hur en massage går till (t ex att underkläder ska behållas på).
• Ställningstagande mot sexköp på hemsida, Facebook m.m.
• Skyltar och märkning som informerar om sexköpslagens innebörd.
• Inredning och design som knyter an till massageyrket, skapa en trygg plats för både anställda och kunder.

Organisationer och förbund inom branschen, thaimassage och övrig massage, kan visa sitt ställningstagande mot sexuell exploatering och bidra med expertis gällande regler och lagar, tips på inredning, stöd med marknadsföring, utbildningar etc.

Vad andra samhällsaktörer och allmänhet kan göra
• Fastighetsägare är skyldiga att agera om de misstänker att det pågår prostitution i deras lokaler, enligt kopplerilagstiftningen. För att förebygga behöver fastighetsägare kommunicera med hyresgäster samt veta hur de ska agera vid misstanke.
• Som medmänniskor kan vi ta tillfället i akt att visa att sexköp är fel när vi hör en normaliserande attityd.
• Som kunder och allmänhet bör vi vara medvetna om vikten av att betala ett rimligt pris för en massagebehandling. Underpriser undergräver möjlighet till försörjning och seriös verksamhet.

Sprid gärna information vidare
Som thaimassagesalong kan ni gärna sprida informationen vidare till andra salonger samt på er egen hemsida och sociala medier. Genom att engagera kunderna i initiativet skapar vi en positiv och seriös bild av branschen.

Definitioner

Sexköpslagen
Det är olagligt att ge ersättning för sexuella tjänster. Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster.

Koppleri
Den som främja eller ekonomiskt utnyttjar en person i prostitution döms för koppleri.

Trafficking
Människohandel, även kallad trafficking, innefattar flera olika steg där syftet är att få offret att åka från ett ställe till ett annat för att utnyttjas till exempel för sexuella ändamål (prostitution).

För mer info se:
Fakta om trafficking

Människohandel för sexuella och andra ändamål