RealStars smygstart som blogg

Äntligen, och stort så känns det nu när vi smygstartar med RealStars blogg.

Världen kan vara en härlig plats att leva på. Här och nu. Tyvärr visar nyhetsströmmen att det inte gäller oss alla.

RealStars har en vision att göra alla till stjärnor, värdefulla och okränkbara. Fina ord. Ja visst. Men så viktiga.

Efter att ha jobbat med socialt ansvar och hållbarhetsfrågor i flera år är mitt intryck att den sociala dimensionen kan och bör få långt mer fokus. En tanke som följt mig flera år är att sex trafficking (människohandel för prostitution) inte har tillräcklig uppmärksamhet – i alla fall inte för att verkligen vända utvecklingen och få ett slut.

I Europa har problemet gått i fel riktning, kanske delvis under nya former – men alltid lika kränkande.  Jag läser att trafficking har ökat. Oroande nog befaras en fortsatt ökning (Siddharth Kara, Sex Trafficking Inside the business of Modern Slavery – som är en av våra stjärnor). Jag läser också att Europa har högst antal sexslavar per invånare i världen. (!)

Det finns vissa orsaker till varför det har blivit så. Vi kommer att återkomma till det i våra senare inlägg. Med RealStars vill vi framförallt föra in ny energi i frågan.  Vi vill göra något åt det. Bli en ny röst som fokuserar på Fair Sex.

Fair Sex, ja. Det tycker vi nog alla är en självklarhet, sker där båda är med (vuxna), på lika villkor. Ingen köps. Sex som laddats med något positivt. Precis så som det ska vara.  I övrigt har RealStars inga åsikter om sex i sig bara att Fair Sex skall genomsyra vårt samhälle.

RealStars idé är att engagera så många som möjligt, väcka en opinion till liv, som vi har sett finns. Under snart ett år som vi har utvecklat konceptet har vi träffat så många fantastiska människor som gett oss stöd, idéer och hjälpt oss att utveckla konceptet (design, foto, första kollektion, givande bollplank mm).  Vi har lyssnat på många som gillar konceptet och väntar på att RealStars-Legwear (stumpbyxor och leggings) ska finnas att köpa i handeln.  När vi nu startar vet vi att det finns en stor opinion där ute som tycker att Fair Sex och frihet bör gälla alla år 2010.

Slutligen. Att utveckla verksamheten tillsammans med min partner och tillika man, Emmanuel är spännande. Vi har haft många livliga diskussioner, ”frotterat” idéer och koncept fram och tillbaka. Inte sällan har vi haft olika åsikter men alltid samma visioner om att värna humanism, integritet och människans fria vilja.

RealStars vill göra alla till stjärnor.

// Malin


Be Sociable, Share!