Posts Categorized: Mäns våld mot kvinnor

Dags att anmäla sig till projektet Antigone!

Arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Drama som metod för engagemang. Förändring startar i klassrummet. Välkomna att gå en kostnadsfri kurs för lärare och skolpersonal om att använda drama som metod att ta upp ämnet mäns våld mot kvinnor. Du får verktyg och kunskap för att rusta för läroplanens nya mål HT 2022. Vi ser gärna… Läs vidare »

Organiserad brottslighet drar stora fördelar av pandemin, prostitutionen ökar, visar Polismyndighetens lägesrapport för 2020

Polismyndighetens lägesrapport “Människohandel för sexuella och andra ändamål” för 2020 beskriver hur människohandeln och dess offer påverkats av pandemin. Betalda sexuella övergrepp av kvinnor och barn via nätet fortsätter öka och antalet anmälda brott som koppleri, grovt koppleri och ”köp av sexuella tjänster” har alla ökat i Sverige under 2020. Fortsatt få fall av fällande domar för människohandel och… Läs vidare »

Projektet Antigone – Möjlighet att använda drama i skolans värld om mäns våld mot kvinnor

Antigone är ett Erasmus-projekt med sju medverkande parter från Bulgarien, Grekland, Italien, Norge, Serbien, Sverige och Ungern. Partnerna representerar sakkunniga inom området mäns våld mot kvinnor, psykologer, drama-pedagoger och universitetslärare samt skådespelare och teaterledare. I Sverige är Realstars projektpart. Inom ramen för projektet kommer gymnasie- och högstadielärare i alla länder under våren 2022 få tillgång… Läs vidare »