Dags att anmäla sig till projektet Antigone!

Arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Drama som metod för engagemang. Förändring startar i klassrummet.

Välkomna att gå en kostnadsfri kurs för lärare och skolpersonal om att använda drama som metod att ta upp ämnet mäns våld mot kvinnor. Du får verktyg och kunskap för att rusta för läroplanens nya mål HT 2022. Vi ser gärna flera lärare/skolpersonal från samma skola.

Läs mer och anmäl dig direkt på länken: https://forms.gle/kqktFxCp8GJhuUx16

Varmt välkommen till scengolvet på Teater Tribunalen den 23-24 april! Detaljerad information om kursmomenten och ett omfattande material ”A Drama Centered Approach to Gender-based Violence. Teachers Handbook” skickas ut innan kursstarten.

Kursen ger dig kunskap om ämnet mäns våld mot kvinnor och hjälp att lägga upp och leda drama-övningar i klassrummet. Drama-övningarna aktiverar eleverna och utgår från deras egna reflektioner. Du får stöd i att prata om reaktioner på våld och hur man som lärare och kompis kan agera och hjälpa om någon blir utsatt.

Mäns våld mot kvinnor tar sig många uttryck och former. Attityder, normer och beteenden är djupt rotade och svåra att förändra. Drama är en metod som med fördel kan användas för att överbrygga motstånd och öppna för reflektion och samtal. Kursen är framtagen inom ramen för ett internationellt Erasmus-projekt ”Antigone”, sju länder ingår och från Sverige är Realstars partner.

Frågor? Kontakta projektledaren Ninna Mörner ninna.morner (a) gmail.com

Be Sociable, Share!