Projektet Antigone – Möjlighet att använda drama i skolans värld om mäns våld mot kvinnor

Antigone är ett Erasmus-projekt med sju medverkande parter från Bulgarien, Grekland, Italien, Norge, Serbien, Sverige och Ungern. Partnerna representerar sakkunniga inom området mäns våld mot kvinnor, psykologer, drama-pedagoger och universitetslärare samt skådespelare och teaterledare. I Sverige är Realstars projektpart.

Inom ramen för projektet kommer gymnasie- och högstadielärare i alla länder under våren 2022 få tillgång till och introduceras till Antigones särskilt framtagna material. Materialet innehåller värderings- och dramaövningar och riktar sig till lärare i olika ämnen som vill arbeta med eleverna för att diskutera och förebygga mäns våld mot kvinnor. Materialet i handboken ger även lärarna uppdaterad sakgranskad information om ämnet mäns våld mot kvinnor och beskriver till exempel pandemins påverkan på våld i nära relation. Det finns även avsnitt i handboken som vägleder lärarna om de påträffar elever som har erfarenhet av våldsutsatthet samt råd till elever som blivit utsatta eller känner en utsatt person. Under 2021 har materialet till handboken tagits fram. Under våren 2022 kommer vi anordna workshops i alla länder för lärare i att använda materialet och metoden, och sedan pröva i klassrummen. Som ett led i att  samordna projektet och lära av varandra har svenska teamet rest till Ungern.

Ett förväntat resultat är att lärare ska känna sig trygga att arbeta i klassrummet med tematiken mäns väld mot kvinnor (Gender-based Violence, GBV), samt att elever ska få insikt om de bakomliggande faktorerna till mäns våld mot kvinnor såsom stereotyper, normer och bristande jämställdhet samt incitament till att se sin egen roll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

RealStars frågade projektledaren Ninna Mörner om vad kändes extra värdefullt?

Alla projektpartners träffades i Budapest under 4 dagar i oktober. Vi diskuterade bland annat de olika förutsättningar som finns i länderna att tala om och arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Det är alltid givande att lyssna och lära av varandra, inte bara i zoom. Dessutom prövade vi tillsammans massa olika drama-övningar vilket skapade bra sammanhållning. Kul att det blev av mitt i pandemin.

Är du lärare och vill delta på våra kommande workshops under våren 2022? Hör av dig till workshopsledare Delphine Cartier på: dtvcartier (a) gmail.com. Vill du veta mer om projektet och handboken? Kontakta projektledare Ninna Mörner på: ninna.morner (a) gmail.com.

Följ projektet på: https://www.facebook.com/project.antigone

Antigone Sverige, för Realstars:

Projektledare: Ninna Mörner, sakkunnig i mäns våld mot kvinnor

Workshopsledare: Delphine Cartier sexualrådgivare och trauma coach

Workshopsledare: Hanna Melanton Appelfeldt, dramapedagog och teaterproducent

 

 

 

Be Sociable, Share!