Trots konstaterat koppleri – förundersökning av sexköpssidor läggs ner

16 mars gick vi ut med följande pressmeddelande:

I oktober polisanmäldes fyra stora svenska sexköpssidor för grovt koppleri och andra möjliga brott. Förundersökningen läggs nu ner trots att det fortfarande finns 685 annonser på sidorna som utgör bas för kommersialiserat sexuellt våld mot kvinnor och barn.

Den 5 oktober polisanmäldes fyra av de största sidorna som riktar sig till svenska förövare av flera organisationer. En förundersökning inleddes men lades ner i början av mars, trots att Åklagarmyndigheten bekräftar i nedläggningsbeslutet att flera av de brottsmisstankar som har lyfts i anmälan kan vara aktuella. Under lång tid har vi i Sverige kunnat observera hur en rad brott har sin utgångspunkt på sk internetbordeller och sexköpssidor och där övergrepp sedan sker på fysiska platser i landet. Främjandet av brott försvårar arbetet mot sexköp, prostitution och människohandel. Exploateringen av kvinnor är omfattande, utförs dygnet runt av sexköpare, hallickar och människohandlare och pågår i stort sett riskfritt och utan ingripande och sidägare hålls inte ansvariga.

Det vi kan se i underlaget som anmälan baseras på är att de som tillhandahåller, äger eller får inkomster av sidorna främjar prostitution, vilket innebär att de därigenom kan göra sig skyldiga till brottet koppleri i Sverige. Det skulle även kunna förekomma penningtvätt. Problematiken enligt nedläggningsbeslutet är inte att brotten inte förekommer på sidorna, utan att Sverige inte har omedelbar jurisdiktion över sexköpssidorna. Detta eftersom sidorna drivs från andra länder såsom Storbritannien, Cypern, Spanien och USA. För att svensk polis ska kunna vidta åtgärder i utlandet krävs dubbel straffbarhet, vilket inte föreligger gällande koppleri i något av de länder som är aktuella i polisanmälan.

Medan polisutredningen har pågått har annonseringen på sidorna ökat, från sammanlagt 668 annonser till 685 i mars 2022. Sidorna fortsätter därmed obehindrat att exploatera kvinnor i stor omfattning, och tidigare domar visar att även barn sålts från plattformarna.

– Vi är besvikna att åklagaren just nu inte valde att gå längre i utredningen men samtidigt bekräftar åklagaren i nedläggningsbeslutet att främjandet av prostitution som sker på sidorna tveklöst utgör koppleri. Motiveringen av nedläggningsbeslutet synliggör vad som måste åtgärdas för att de som står bakom sexköpssidor inte ska åtnjuta straffrihet och för att stoppa att utsatta människor dagligen utnyttjas, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare Realstars.

I regeringens åtgärdspaket från 16 juni 2021 gällande arbetet mot mäns våld mot kvinnor lyfts just arbetet mot digitala bordeller fram och bland åtgärderna presenteras att man ska se över regelverket om sexköp och koppleri i fråga om internetbaserad prostitution. En intressant åtgärd som åklagaren själv lyfter i nedläggningsbeslutet, är möjligheten att upprätta en spärrlista som svenska internetleverantörer kan använda, på motsvarande sätt som idag finns hos Rikspolisstyrelsen för att spärra sidor som innehåller dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

– Det är nu viktigt att regeringen tar nästa steg för att möjliggöra lagföring och nedstängning av sidorna som gör övrigt arbete ineffektivt i bekämpandet av den här allvarliga brottsligheten vi ser sker via dem. En lagändring bör ses över men Sverige bör även säkra att det internationella samarbetet kan hantera dessa utmaningar – men redan nu kan saker göras. Vi uppmanar svenska internetleverantörer som exempelvis Telia, Telenor, Tele2 och Tre att spärra sidorna som är lagstridiga, säger Malin Roux Johansson.

……………………………………….

Bakgrund till polisanmälan:

Läs pressmeddelandet i samband med polisanmälan här.  I augusti samma år fanns sammanlagt 668 annonser på sidorna. Polisanmälan stämmer även överens med regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor, närmare sagt punkt 17 som inriktar sig på sk. digitala bordeller.

En kartläggning från 2021 visar att efterfrågan på digitala bordeller är stor, i mars 2021 besöktes de fem största sidorna i Sverige 1,9 miljoner gånger. Antalet unika besökare för samma period var 280.000. Dessutom fanns barn bland de drabbade.

De som köper annonser för att lägga upp på sk digitala bordeller betalar ofta med betalkort eller digitala betaltjänster som tillhandahålls av företag som Mastercard och Visa. I den här debattartikeln från 2019 kan det läsas att dessa företag inte vidtar några praktiska åtgärder utan hänvisar till handlarnas banker.

Den 26 maj samt 30 november 2021 genomfördes även två konferenser angående sk digitala bordeller där ett flertal organisationer, myndigheter och politiker deltog.  Child10 var huvudarrangör. Konferensen lyfte fram ett flertal problem kopplade till att sidorna fortsätter, bland annat att ansvariga för sidorna måste ställas inför rätta. I detta blogginlägg finns det mer information om konferensen den 26 maj.

Det är viktigt att fortsätta arbetet mot den här typen av organiserad brottslighet!

Be Sociable, Share!