Thailandssvenskarna – en bok om manliga sexköpare i Thailand

RealStars gästbloggare Robert Schenck recenserar en reportagebok om de svenska männen som åker till Thailand för att köpa sex – hur tänker männen? och varför flyttar somliga dit? I Thailandssvenskarna tar den wallrafflande journalisten Joakim Medin med läsaren in i de thailändska sexklubbarna, och rakt in i männens värld och värderingar.

Titel: Thailandssvenskarna

Författare: Joakim Medin

Förlag: Verbal förlag, 2019

Bokrecension av Robert Schenck, oktober 2019

Thailandssvenskarna ger unika inblickar i sexindustrin i detta för svenskar omåttligt populära turistland. Framförallt är det de manliga sexköparna som kommer till tals i boken, men författaren får även med forskarintervjuer, röster från svenskar i Thailand som inte är sexköpare, och mycket av sina egna tankar och iakttagelser. Det som framkommer är ”en värld av fattigdom, ensamhet, alkohol, sexism, rasism, snedvridna strukturer och mytbildningar”. Så beskriver författaren Thailands sexindustri på sin egen hemsida.

I sitt utmärkta förord till boken beskriver Joakim Medin sin undersökningsmetod. Han har wallraffat, med dolda mikrofoner och med ett utseende och beteende som gör att han lätt smälter in i sammanhanget med de manliga sexköparna. Därmed lyckas han få männen att öppna sig på ett sätt som hade varit omöjligt med traditionell journalistik. Tillvägagångssättet kan vara problematiskt men Medin gör omedelbart klart spelreglerna för läsaren. Det är mycket förtroendeingivande.

Det är ett flertal sexköpare som läsaren möter under bokens gång. Männen är sådana stereotyper att det hade varit svårt att tro att de var på riktigt om det inte hade varit så att deras uttalanden var inspelade och deras utseenden bevittnade av den wallraffrande författaren. Medin skriver:

 ”Thailandssvenskarna jag möter har framför allt tre saker gemensamt:

  • De ser på ett eller annat sätt stora problem med moderna svenska kvinnor. På grund av kvinnornas beteenden, deras krav, för att de är svåra att få intima relationer med, eller för att könsrollerna i Sverige har förändrats – till nackdel för männen.

  • De är starkt missnöjda med den svenska invandringspolitiken och med muslimers plats och påverkan på det svenska samhället. De anser att hemlandet håller på att kollapsa.

  • De röstar på Sverigedemokraterna.”

Just bokens samhällspolitiska koppling är extremt intressant och väl genomlyst – hur så många saker hänger ihop hos köparna: kvinnosynen, bitterheten, missnöjdheten, främlingshatet, ensamheten, längtan bort från Sverige, partisympatin, och inte minst sexköpandet och den ständiga alkoholkonsumtionen.

”en värld av fattigdom, ensamhet, alkohol, sexism, rasism, snedvridna strukturer och mytbildningar”

Sverigedemokraterna och deras partiledare ägnas ett eget kapitel i boken. I den skriver Medin att ”… alla sexköpare jag möter, liksom flera andra svenskar i Thailand, uttrycker sympatier för Jimmie Åkesson. SD-ledarens ständiga Thailandsresor lär också förstärka åsikten hos många av hans sympatisörer om att han är Sveriges mest folkliga partiledare. Vår Jimmie reser till samma plats som vi reser till.”

Foto: Verbal förlag

Medin påstår inte att han ger en uttömmande bild av sexköparna i Thailand. Han förklarar redan i förordet att många av männen som han möter tillhör arbetarklassen eftersom författarens val av sexklubbarna har varit begränsat av ekonomiska skäl. Det har exkluderat ett wallraffande på exklusivare lokaler. ”Den här boken gör med andra ord inte anspråk på att ge en fullständigt representativ bild av alla svenska, manliga sexköpare i Thailand.” Detta faktum gör inte boken mindre trovärdig eller mindre intressant, men det väcker min nyfikenhet om andra män i Thailand då vi vet att sexköp i allmänhet skär igenom både samhällsklasser, politiska grupperingar och yrkeskategorier.

Jag har dock starka invändningar mot kapitlet med den enkla titeln Sexköpslagen som är katastrofalt ur ett RealStars-perspektiv. En av hörnpelarna i RealStars kamp mot prostitution och trafficking är det nationella och internationella stödet för den s k nordiska modellen, alltså lagstiftningen som kriminaliserar köpet av sexuella tjänster men som inte straffar den som säljer sex. I det mycket korta kapitlet Sexköpslagen tar inte Medin ställning för eller emot den nordiska modellen. Dessutom redovisar han tämligen ingående åsikterna hos ”falangen [som] försöker neutralisera prostitution genom att i stället kalla det för sexarbete”. Han ägnar sedan bara fyra rader i samma kapitel åt ”falangens kritiker” som stödjer sexköpslagen. Det är nästan obegripligt att han inte tar klar ställning för den svenska lagstiftningen. I resten av boken vågar han komma med egna tankar och åsikter, och han visar stor förståelse för prostitutionens konsekvenser och underliggande orsaker.

“det väcker min nyfikenhet om andra män i Thailand då vi vet att sexköp i allmänhet skär igenom både samhällsklasser, politiska grupperingar och yrkeskategorier”

Är det så att Medin inte vågar reta dem som han beskriver i förordet som ”den högljudda minoritet i Sverige som av olika orsaker anser att prostitution bör legaliseras”? Det är svårt att tro eftersom boken annars visar både mod och rättframhet. Kan det i stället vara så att han själv inte är övertygad om att den nordiska modellen är den bästa? Han har själv bevittnat de horribla konsekvenserna i Thailand där prostitution är totalt kriminaliserad. Om han saknar kunskap om den tyska eller holländska s k regleringen av prostitution föreslår jag att han wallraffar där inför nästa reportage. Han bör även läsa överlevarnas (kvinnor som tagit sig ur prostitution) egna berättelser i t ex Rachel Morans Paid For, eller i Prostitution Narratives (Spinifex Press, 2016). Han skulle även kunna göra som Margot Wallström – följa med polisen Simon Häggström i sina möten med sexköpare och prostituerade när han upprätthåller den svenska sexköpslagen, eller följa med Häggström på en av hans utlandsresor för att få bevittna höghusbordellerna och den enorma traffickingen i de ”reglerade” länderna.

Det kan kännas som om vi sitter säkert i sadeln i Sverige; sexköpslagen har än så länge brett politiskt stöd. Men högerpopulismen har gått raskt framåt i västvärlden, och Sverigedemokraterna har idag ca 20% av väljarstödet i Sverige. I Medins bok får vi en klar bild av hur många av SD:s kärnväljare resonerar, och andra politiska partier i Sverige visar sig vara villiga att samarbeta med Jimmie Åkessons parti. Hur länge kommer de flesta svenska politiker att vara eniga? Det räcker inte att vara neutral som Medin i en bok om sexindustrin, man måste ta ställning.

Av dessa skäl kan jag bara rekommendera Thailandssvenskarna till RealStars-läsare, som är informerade om sexköpslagens betydelse. Boken ger som sagt unika insikter i sexköparnas och sexindustrins värld. Till övriga läsare kommer jag inte att rekommendera boken. Jag vill inte att de får ytterligare en text om prostitution som avstår från att ta ställning för sexköpslagen. Det räcker med att svenska Amnesty skriver på sin hemsida att de ”inte tagit ställning för eller emot den svenska sexköpslagen”. Varför ska även Joakim Medin hålla sig neutral i frågan?

Fler recensioner:

SVT: Bokrecension: Thailandssvenskarna av Joakim Medin

Arbetet: De flyr PK-Sverige för att köpa sex i Thailand

Be Sociable, Share!