Realstars välkomnar den nya EU-strategin mot människohandel

Realstars välkomnar den nya EU-strategin mot människohandel – men förväntar oss en större förändring även kopplat till sexköpsbrottet som fortfarande ligger utanför EU-strategin och direktivet. Människohandel är idag ett utbrett problem som oproportionerligt påverkar kvinnor och flickor. Sedan direktivet kom 2011 för EU en mer utförlig statistik på brottet, och nyligen släppte EU-kommissionen strategi nummer två. Strategin välkomnas, men har få nyheter. Fortsatt arbete krävs för att förebyggande människohandel och att motverka efterfrågan på sexköp och skydda kvinnor som blivit offer för människohandel.

Med Ylva Johansson i täten har EU-kommission kommunicerat ut en Eu Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings. Den nya Strategin syftar till att bekämpa trafficking, minska efterfrågan, nedmontera de kriminella nätverken samt skydda, stärka och stötta offer för människohandel, särskilt kvinnor och flickor.

Trots EU-direktivet mot människohandel ser kommissionen att länderna brister i implementeringen. RealStars välkomnar vidare arbetet med minimum EU-rules, men hävstången är att implementera sexköpslagen fullt ut medan kommissionen främst diskuterar en lagstiftning baserat på Finlandsmodellen, det vill säga enbart kriminellt att köpa sex från offer för människohandel. RealStars önskar att se ökade insatser med att följa pengarna i människohandel och därför ser vi positivt på medel för att slå hål på den kriminella affärsmodellen. Vi välkomnar särskilt att EU-kommissionen nämner massagesalonger som plattform för människohandel.

RealStars arbetar i vårt dagliga arbete mot thaimassagebranschen i Växtkraft Thai, och hoppas därför att det framöver blir lättare att söka medel och utgöra gemensamma insatser i området. Att synliggöra att brottet främst drabbar flickor och kvinnor ser vi som grundläggande för arbetet mot kommersiell sexuell exploatering och hoppas att Kommissionen aktivt arbetar fram en EU-kampanj mot människohandel.

Dagens statistik visar på att kvinnor fortfarande är allvarligt utsatta för människohandel för kommersiell sexuell exploatering. Kvinnor och flickor utgör 72% av alla offer för människohandel i EU och utgör 99% av alla offer för sexuell exploatering.

Realstars har som medlem i EU Civil Society Platform följt EU kommissionens arbete på nära håll och bidragit i workshops två gånger per år: 2013 skrev RealStars generalsekreterare Malin Roux Johansson att ”EU-Kommissionen står inför en stor utmaning när de väljer att balansera röster från oss som ser prostitutionen som våld mot kvinnor (”abolitionister”) och pro-prostitutionsorganisationer med starka ekonomiska intressen”.

Vi ser fortfarande att EU-kommissionen behöver sätta ner foten med ett tydligt omtag och arbeta vidare för att minska efter frågan på sexköp.

Läs även vår kommentar kring senast rapporten 2019:

Läs artikeln med EUs utmaningar redan 2013:

 

 

 

Be Sociable, Share!