RealStars välkomnar EU-kommissionens senaste rapport

EU-kommissionen presenterar regelbundet statusrapporter angående trafficking i Europa. Innan jul i fjol lanserades de senaste registrerade siffrorna där antalet offer för trafficking uppmätts till 20 532. Men vi vet att verkligheten är grymmare än så. Mörkertalet är enormt stort och industrin fortsätter att växa. RealStars välkomnar rapporten men ser också att det är väsentligt att fler utsatta personer identifieras för att få skydd, samt att skyldiga ställs inför rätta.

EU-kommissionens andra statusrapport över arbetet med bekämpande av människohandel och trafficking utgår från artikel 20 i EUs traffickingdirektiv (2011/36/EU). Kommissionen har samlat in statistik från medlemsstaterna (2015-2016) som visar på framsteg, liksom utmaningar som måste prioriteras. I jämförelse med den första statusrapporten är statistiken mer omfattande än tidigare, men varierar på detaljnivå vilket kan påverka slutresultatet. Vi ska komma ihåg att statistiken baseras enbart på individer som på något sätt varit i kontakt med polis, rättssystem, eller organisationer. Mörkertalet är stort. En fransk organisation, Fondation Scelles, uppskattar att mellan en till två miljoner människor utsätts för sexuell exploatering i Europa.

 

Vilka är offren?

Antalet registrerade offer för trafficking under 2015-2016 uppmättes till 20 532 människor. Kvinnor och flickor fortsätter att utgöra den grupp som är mest utsatta och svarar för mer än två tredjedelar av offren. Ungefär hälften av offren är europeiska medborgare, medan övriga främst kommer från Nigeria, Albanien, Vietnamn, China, och Eritrea. Genom internet och sociala medier har det även blivit lättare för människohandlare och sexköpare att nå unga människor, vilket lett till att fler barn blir utsatta för exploatering.

 

 

Olika former av människohandel 

Som nedan bild visar, utgör människohandeln för sexuella ändamål den mest utbredda formen av exploatering inom EU, där kvinnor svarar för 95% av offren. Därefter följer arbetsrelaterad exploatering där främst män utgör den största gruppen offer, 80%. Andra former för exploatering är tvångsäktenskap, tiggeri, försäljning av organ, samt rekrytering för kriminella ändamål.

 

Vilka är människohandlarna?

Människohandlare ändrar ofta arbetssätt, dels för att inte åka fast men även för att komma i kontakt med nya offer. En observerad trend är att det fysiska tvånget allt mer går mot psykologiskt och känslomässigt våld. Vad som också framgår är att kvinnor som tidigare varit offer i allt högre utsträckning övergår till att bli människohandlare.

Rapporten lyfter även frågan om hur flyktingströmmar kan påverka traffickingindustrin. På grund av de långdragna processerna för asylsökande ökar risken för att människor kan komma att utnyttjas av människohandlare. Nedan bild sammanfattar utsatta grupper och former för exploatering.

 

Framgång och bakslag

Framgångar som skett innebär framförallt ett ökat gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna, bland annat genom Europol och Eurojust gemensamma insatser. Trots detta är trafficking en industri som ständigt utvecklas och ökar i antalet inblandade. EU-kommissionen presenterar därför en lista med prioriterade åtgärder i det fortsatta arbetet med att utrota människohandel, vilka är: Förbättra insamlandet av data från medlemsstaterna, motarbeta straffrihet, förespråka samarbete mellan de olika EU organen samt säkerhetsställa offers tillgång till rättssäkra processer.

 

Varför relevant för RealStars

RealStars har sedan grundandet fokuserat på efterfrågan och hur detta styr utbudet, för att stoppa trafficking. EU-kommissionen poängterar allvaret i att förövare fortfarande går fria från brott och uppmuntrar medlemsstaterna att kriminalisera de personer som veterligen utnyttjar personer som kan vara offer för trafficking.

Mer behöver göras! RealStars förespråkar att ALLA typer av sexköp fullt ut kriminaliseras på samma sätt som i Sverige, Norge, Island och Frankrike. Att skydda traffickingoffer i motsats till att bestraffa är av högsta prioritet för att gå till grunden med problemet och utrota människohandel.

 

För vidare läsning se länkade dokument nedan.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_com-2018-777-report_en.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_agenda-on-security-factsheet-report-thb_en.pdf

Be Sociable, Share!