EU lanserar en plattform mot människohandel

Hur kan civila samhällets organisationer föras samman och vara en pådrivande kraft för att utrota trafficking?
Ett litet steg togs den 31 maj i Bryssel då frivilligorganisationer från EU:s medlemsländer för första gången samlas inom det nya forumet för att lägga grunden till det som kan bidra till framsteg. Initiativtagarna, Cecilia Malmström och hennes team med ledning av Myria Vassiliadou, EU:s samordnare för kampen mot människohandel, har goda intentioner.

Realstars var en bland ca 100 deltagare från lika många organisationer; från rena anti-traffickingorganisationer till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter och migranters rättigheter. Intresset var stort för plattformen. (RealStars är positiva till att vi var en av organisationerna som valts ut.)

Organisationerna representerar olika intressen och speglar ett splittrat Europa. Realstars menar att parollen från EU om ”ökat skydd för offren” ekar tomt så länge som flera länder har en lagstiftning som skyddar sexköpare och kopplare.

Det blir tydligt att Realstars röst, en svensk röst, behövs än mer i ett Europa där trafficking ökar och där organisationer behöver samarbeta för att komma åt roten till problemet.

Dagen började med föredragningar från flera av EU:s institutioner och fortsatte med workshops för prioriteringar, erfarenhetsutbyte och framtida aktiviteter med internet som ett av områdena. Det som berörde mig var ett föredrag av den ungerska EU-parlamentriken Lívia Járóka som berättade om romers utsatta situation (Járóka är den andra romen som valts in i EU parlamentet).


Bild: Myria Vassiliadou

Trafficking ökar och få pratar om efterfrågan
EU kommissionen presenterade även ny fakta för dagen. Jag tar till mig uppgifter om att 96 % av traffickingoffer för sexuella ändamål är kvinnor och flickor och att sex trafficking ökar. Människohandel för arbete minskar. Det är anmärkningsvärt att Europa 2013 är så oeniga om hur trafficking bör bekämpas. Det är en basnivå som läggs genom EU strategin 2012 med och nu med plattformen för civila samhället 2013. Vi vet samtidigt att handeln pågår dygnet runt i Europas städer. Vi vet också att effektivast sättet att komma åt problemet är att att slå mot den stora lönsamheten och efterfrågan. Pengarna kommer ju från sexköparna. Ändå nämns inte ordet sexköpare under mötet. I det nya EU direktivet anses det vara ett framsteg att EU länderna (paragraf 25) ska genomföra aktiviteter för att minska efterfrågan. Från Realstars perspektiv är det svårt att se att länder kan bli trovärdiga i arbetet att minska efterfrågan när sexhandeln är tillåten och sexköparen går fri oberoende av de psykiska och fysiska skador som denne orsakar kvinnan och barnet (under 18 år) i prostitution.

Samtidigt vill jag tro på förändring. Många engagerade organisationer möts och stärker varandra. Budskapet som Realstars promotar om skärpning av lagstiftning finns hos en rad organisationer med Européen Woken Lobby och Mouvement du Nid som ligger i framkant för att adressera prostitution och förordar en lag som förbjuder sexköp i Europa.

EU kommissionen står inför en stor utmaning när de väljer att balansera röster från oss som ser prostitutionen som våld mot kvinnor (”abolitionister”) och pro-prostitutionsorganisationer med starka ekonomiska intressen. EU kommissionen väljer också att inte sätta ner foten vad avser sambandet prostitution och trafficking.

Jag vill vara optimistiskt och det kändes i slutet av dagen att ett litet steg tagits i plattformens anda. Att vi samlats är positivt i sig, ett ”Power house” som någon nämnde och där vi kan utbyta erfarenheter, goda exempel och lära av varandra.
Målet är att vid nästa forum arbeta efter en tydligare agenda och fokus på specifika områden som inom EU s strategi för att bekämpa människohandel.

Jag hoppas precis som Eus anti-trafficking koordinator att plattformen blir ett starkt verktyg att engagera, debattera och sätta press på politiker i medlemsstaterna att våga fatta beslut som gör skillnad och inte som nu är alldeles för trubbiga för att vända utvecklingen med ökad trafficking. Det behövs helhetssyn och att man vågar prata om sexköpen som driver marknaden.

Malin för Realstars

Be Sociable, Share!