Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden på internet: del 2

Det vanligaste sättet att köpa sex idag är via internet. De flesta har tillgång till en dator, vilket innebär att vem som helst kan köpa sex när som helst. Överallt i världen förekommer sexköp och kontakten etableras via internet.

Men hur går egentligen ett sexköp på internet till, hur enkelt är det och vad innehåller annonserna?

sexköp på internet bild

Med hjälp av några enkla sökord så får du hundratals träffar på aktiva eskortsajter där kvinnor och män säljer sex, kvinnor utgör majoriteten. Bara sökordet ”eskort” ger 1 620 000 träffar på Googles sökmotor. Vi vet även sedan tidigare att det läggs ut mellan 200- 300 annonser varje dag. Förutom eskortsajter, visas även ett flertal forum och bloggar som berör ämnet. Här diskuteras och tipsas om tillvägagångssätt och försiktighetsåtgärder för sexköp.
Det vanligaste är att sexköparen kontaktar sexsäljaren via en eskortsajt. Kontakten sker genom de mailadresser eller telefonnummer som finns med i annonserna.

Vad innehåller eskortannonserna?

Prostitutionsenheten hos Stadsdelsförvaltningen i Malmö har utfört observationer av eskortannonser på internet i studien ”När prostitution flyttade in i vardagsrummet” (2007). En del av resultatet var upptäckten att eskortannonserna ofta visar på en likartad struktur. Genom studiens resultat tillsammans med egna observationer går det att plocka fram följande kategorier som vanligen presenteras i annonserna. Målgrupp, ålder, plats, prissättning, skydd, beskrivning och regler.

Kategorierna kommer att förklaras mer genomgående nedan.

Det är vanligt att sexsäljaren beskriver vilken målgrupp hon eller han vänder sig till. I studien visade de sig att majoriteten av sexsäljarna uppger män som sin målgrupp. En stor del uppger ingen målgrupp och några få anger att dem även träffar par och kvinnor. Några anger även att dem inte träffar sexköpare under 25 år. (Olsson, 2007) I diskussionsforum på internet förklaras att man inte träffar unga sexköpare på grund av att dem ofta är oseriösa gällande att passa tider.

Det har tidigare nämnts att medelåldern på sexköpare är 30 år. Även åldern på sexsäljare är relativt låg. 75 % av sexsäljarna befinner sig mellan 21- 30 år, men med en majoritet som är under 25 år (Olsson, 2007). Detta bekräftas av andra källor som visar att många unga luras och tvingas i prostitution.

Platsen för sexköpet sker vanligen på hotell, i sexsäljarens bostad, anordnad lokal eller hemma hos kunden. Mindre vanligt, men förekommande även på en bordell eller i kundens bil (Olsson, 2007). Mest populärt är att sexköpen sker på hotell, var fjärde sexköp sker här (Sehlin, 2014-07-29).

Priset för sexköpet varierar mellan olika eskortannonser, men vanligtvis så börjar prissättningen för en timma ofta på 1500, 2000 kr och kan kosta upp till 3000 kr. (Olsson, 2007) Fem sexköp per dag generar i cirka 10 000 kr. Siffror som dessa visar varför människohandeln och könshandeln är en ofantligt vinstdrivande brottslighet.

Ofta finns regler i annonserna om de sexuella aktiviteterna och för skydd. En majoritet av sexsäljarna nämner kondomkrav i sina annonser. (Olsson, 2007) Annonserna är vanligtvis prydda med både bilder och beskrivningar kring utseende och personlighet.

Förutom att sexhandeln har en enorm omfattning, är det också en väldigt utstuderad verksamhet innehållande regler.

Anonymitet och lättillgänglighet skapar efterfrågan och underlättar människohandel.

I och med att sexköp flyttar över till internet så öppnar den upp för gränsöverskridande sexköp. Det blir möjligt för en person i Sverige att bestämma träff med någon i exempelvis Thailand för att köpa sex vid ett senare tillfälle. Eller för en person att boka ett sexköp inför affärsresan.

Annonserna framställer kvinnorna som entreprenörer, men det är omöjligt att veta vem personen bakom annonsen faktiskt är. Det kan lika gärna vara en hallick eller människohandlare som tvingar en annan människa att träffa sexköparen. Internets anonymitet och rörlighet underlättar på så sätt människohandelns nätverk och försvårar troligtvis polisens arbete.

I sexindustrin används ofta ordet sexarbetare vilket syftar på att man ser på prostitution som ett yrke. Detta skapar en normalisering av sexköp i samhället och påverkar attityder.

Internet ger dessutom en möjlighet till passivt handlande. Det kräver inte lika mycket att stämma träff på internet som det gör att aktivt köra bort till en gata för att plocka upp en prostituerad. Sexköparen behöver dessutom inte riskera att bli sedd. Sexhandeln på internet är också mer lättillgänglig eftersom det annonseras om eskortannonser både på porrsajter och på sajter där man kan ladda ner filmer och musik.

Att sexköparna blir allt yngre kan bero på att unga idag använder internet i högre utsträckning än äldre och därmed får större tillgång till den anonyma, lättillgängliga och passiva handeln. Sexhandelns nya enkelhet skapar därför efterfrågan.

Men vad görs egentligen från polisens sida för att få stopp på den ökande sexhandeln på internet? Intervjuer med poliser i storstäderna kommer att ge svar på denna frågan i del 3.

Relaterade artiklar:
Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden: del 1
Kartläggning av den svenska sexköpsmarknaden: del 3

Bianca Hällås

Be Sociable, Share!